ÅSIKT

Roks: Vi blundar för våld mot äldre kvinnor

Har ofta utsatts i decennier - så måste stödet förbättras

Angela Beausang
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

"Jag tog på mig skulden igen och tänkte att jag rådde väl för det själv. Men ångesten som kom, den släppte jag aldrig. För jag visste ju aldrig när jag sade rätt eller fel. Och då tänkte jag: var slår han nu någonstans? Han bad aldrig om förlåtelse. Det var precis som om han blev hög av det."

Så börjar en av berättelserna i Roks intervjudokumentär "Vi som överlevde", som premiärvisas i morgon. I filmen berättar äldre kvinnor, jourkvinnor och andra om möten med äldre kvinnor som utsatts för våld, och om kvinnor som levt med våldsamma män i decennier utan att någon sett dem och stöttat dem.

Våld mot äldre kvinnor ignoreras, ursäktas, eller upptäcks inte alls, visar vår nya rapport "Våld mot äldre kvinnor". Vi vill därför diskutera vad som kan göras, dels för att förhindra att äldre kvinnor utsätts för våld, dels för att ge ett gott stöd åt dem som utsätts. Vårt arbete med att nå ut till gruppen äldre kvinnor fortsätter. Men det krävs att fler aktörer aktivt arbetar för att förbättra kunskap och förändra attityder och skapa goda verksamheter kring våld mot äldre kvinnor.

För det första behövs bättre stöd, både på kort och på lång sikt, till äldre kvinnor som utsatts för våld. Det behövs akutboenden som är tillgänglighetsanpassade, och där det finns möjlighet att ta med sin egen omsorgspersonal. Roks skulle gärna se att en tydlig, känd och lättillgänglig stödinstans för äldre skapas, dit äldre och deras anhöriga kan vända sig för stöd, likt den norska nationella instansen Vern for eldre. Flera svenska kommuner har startat liknande verksamheter, det går att lära från dem och gå vidare nationellt.

För det andra är våld mot äldre kvinnor en kvinnofridsfråga, och det är en viktig utgångspunkt att bära med sig. Äldre kvinnor är flerfaldigt utsatta, både som kvinnor, äldre och funktionsnedsatta.  Även äldre män utsätts för våld, men precis som när det gäller yngre personer är våldet mot kvinnorna grövre, mer upprepat och får värre konsekvenser. Våld mot äldre kvinnor måste börja betraktas som just våld och inte som ett omsorgsproblem eller en del av en sjukdom.

För det tredje är sjukvården en aktör som i stor utsträckning möter äldre kvinnor som utsatts för våld. Här behövs utbildning och stöd till personalen så att de får kunskap om hur våld mot äldre kvinnor kan se ut och vilka varningssignaler och riskfaktorer som finns  och beredskap och riktlinjer för hur de ska agera om en äldre kvinna berättar att hon utsatts för våld. 

Under många år har politiker, forskare och organisationer försökt bryta tystnaden kring våld mot äldre kvinnor. Följande åtgärder är Roks nu mest angelägna om att driva igenom:

Bryt tabun om och tolerans av våld mot äldre kvinnor!

Ge kvinnojourerna rimliga resurser så att de kan ta emot äldre kvinnor i sina skyddade boenden.

Utbilda yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre.

Ta fram nationell, åldersuppdelad statistik om våld mot äldre. Avsätt resurser åt forskning och dokumentation av våld mot äldre kvinnor.

När vi tittat närmare på våld mot äldre kvinnor har vi reagerat på att både kvinnorna själva och omgivningen alltför lätt ursäktar eller blundar för den här typen av våld. Bortförklaringar om att det ju pågått så länge och att det därför är jobbigt eller onödigt att agera är alltför vanligt förekommande. Därför vill Roks påminna om att det är en mänsklig rättighet att leva utan att utsättas för våld, det vill säga en rättighet som omfattar även äldre kvinnor. De är precis lika skyddsvärda som alla andra.

Angela Beausang

FAKTA

DEBATTÖREN: Angela Beausang, 64, Kågeröd. Ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

DEBATTEN: Våld mot äldre kvinnor ignoreras, ursäktas, eller upptäcks inte alls, skriver dagens debattör på den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, och föreslår en rad åtgärder för att råda bukt med problemen.