ÅSIKT

Mia Edwall Insulander: Föräldrar har inte alltid rätt till sina barn

Slutreplik: Vårdnadstvister

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag delar inte Fredrik Schultes uppfattning att gemensam vårdnad bör vara norm. Då är vi tillbaka i det som vårdnadsreformen 2006 ville förändra. Före år 2006 fanns det en tendens hos domstolarna att använda gemensam vårdnad som ett medel att få föräldrarna att samarbeta. Det innebar att många barn hamnade mitt emellan två föräldrar med ständiga konflikter.

Det är inte meningen att lagändringarna 2006 skall gynna föräldrar som inte vill samar­beta. I de flesta fall tror jag inte heller att de gör det. Det händer inte sällan att den förälder som motarbetar en nära och god kontakt mellan barnet och den andre föräldern förlorar vårdnaden, det är det rättsfall jag skrev om i min debattartikel ett exempel på.

Det är också viktigt att komma ihåg att vårdnad inte är detsamma som boende/umgänge. Även om en förälder får ensam vårdnad för att föräldrarna inte kan samarbeta kan barnet bo mycket hos båda. Ur barnets perspektiv kan därför boendet/umgänget vara viktigare än vårdnaden.

För att kunna bedöma barnets bästa i det enskilda fallet på ett fullgott sätt behöver socialtjänsten bättre resurser och kompetens. Det är inte formuleringen av lagtexten det är fel på utan hur den ibland tillämpas.

Jag tror att en del av förklaringen till att föräldraperspektivet dominerar vårdnadstvisterna är att föräldrarna vill ha lika mycket rätt till sina barn. Föräldrar har inte alltid lika rätt till sina barn. Det är barnen som har rätt till sina föräldrar – om de mår bra av det.

Mia Edwall Insulander

Familjerättsadvokat

FAKTA

DEBATTEN:  Slutreplik i debatten om vårdnadstvister och svar på Fredrik Schultes replik ”Gemensam vårdnad måste vara normen”, publicerad den 15 november 2012.

ARTIKELN HANDLAR OM