ÅSIKT

Debatt: USA anlände till Doha med stora utsläppsminskningar i ryggen

USA:s ambassadör i Sverige: USA:s koldioxidutsläpp har minskat med 7.7 procent sedan 2006.

Barack Obama.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Denna vecka riktas våra blickar mot Doha i Qatar där årets klimatförhandlingar i FN-regi äger rum. Världens länder har samlats för att tackla en av vår tids största utmaningar: den globala uppvärmningen.

I sitt segertal på valnatten varnade President Barack Obama just för den globala uppvärmningens påverkan på framtida generationer om vi inte agerar. USA har därför vidtagit omfattande åtgärder för att få ner sina utsläpp av växthusgaser.

Tidigare i år rapporterade Internationella Energimyndigheten (IEA) att USA:s koldioxidutsläpp har minskat med 7.7 procent sedan 2006. Enligt IEA har ingen annan region eller något annat land åstadkommit liknande reduktioner under samma period. Värt att nämna är även att mängden förnyelsebar energi i USA dubblerats sedan 2008.

En av President Obamas första åtgärder som nytillträdd president år 2009 var att driva igenom ett stimulanspaket på 787 miljarder dollar. Närmare 90 miljarder av denna summa fokuserade på energi- och miljölösningar inom sektorer som till exempel vindkraft, solenergi och biobränslen. Ett av dessa är det så kallade Weatherization Assistance Programmet (WAP). Genom WAP har över 600 000 amerikanska låginkomsttagares hem energieffektiviserats. Förutom att detta lett till reducerade utsläpp så har programmet minskat elförbrukningen och genererat tusentals jobb.

Amerikanska Naturvårdsverket (EPA) har under de senaste åren fått ett utökat mandat vilket resulterat i bland annat nya regler för kolkraftverk som innebär att det idag inte byggs några nya sådana anläggningar. Istället ersätts kolet av naturgas. Trots att naturgas inte är någon ideallösning på lång sikt -- utan mer kan ses som en övergång till förnyelsebara alternativ -- så släpper denna energikälla ut betydligt mindre koldioxid än kol.

Nya bränslestandarder för fordon och lätta lastbilar har också spelat en avgörande roll för USAs utsläppsminskningar. De nya standarderna som presenterats av amerikanska Naturvårdsverket innebär att de nya fordon som tillverkas i USA kommer att vara avsevärt mycket bränslesnålare än tidigare fordonsflottor. Detta har dessutom inneburit att USAs oljeimport minskat drastiskt de senaste fem åren.

Det är med dessa konkreta resultat som USA anlände till klimatförhandlingarna i Doha.

För fler exempel på hur svenska och amerikanska aktörer arbetar för att minska sina utsläpp kan jag rekommendera följande hemsida: SwedishAmericanGreenAlliance.org.

Mark F. Brzezinski

FAKTA

DEBATTÖREN: Mark F. Brzezinski, USA:s Ambassadör i Sverige.