ÅSIKT

Johan Hultberg (M): Ja, vi tar vårt ansvar för miljön

Replik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ernkrans efterlyser fler svenska initiativ i klimatarbetet och menar att vi inte tar vårt ansvar för den globala klimatfinansieringen. Men faktum är att Sverige kommit längre och tar större ansvar för klimatfrågorna än de flesta jämförbara länder. Köpenhamn-avtalet om snabbstartsfinansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna kommer vi att leva upp till med god marginal, vilket gäller långt ifrån alla deltagare. Sveriges andel motsvarar hela 11 % av EU:s totala åtagande.
För snart ett år sedan tog Sverige som ett av sex länder initiativ till ett globalt samarbete för att minska utsläppen av kortlivade, klimatpåverkande ämnen. Beräkningar från FN visar att ett brett genomförande av det samarbetet skulle kunna reducera den globala uppvärmningen med upp till 0,5 grader till år 2050. Därtill är Sverige engagerat i drygt 40 bilaterala projekt för att stötta hållbar utveckling och tekniköverföring i utvecklingsländer.   

Både Sverige och EU har goda förutsättningar för att fortsatt vara ledande i den hållbara omställningen. Sveriges klimatutsläpp har minskat med 16 % sedan 1990 – samtidigt som vår BNP har ökat med omkring 50 %. Att det är möjligt att förena sjunkande utsläpp med tillväxt är kanske det viktigaste budskapet till stora utsläppsländer som USA och Kina. Här fungerar Sverige som föregångsland. Utsläppen i EU, som idag står för ca 10 % av de globala utsläppen av växthusgaser, har minskat sedan 1990 och kommer att fortsätta minska med de åtgärder som är beslutade. Nu är det hög tid för fler länderna i världen att visa prov på handling och resultat i klimatarbetet.

En andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet är viktig. Men eftersom det bara täcker in upp till 15 % av de totala klimatutsläppen måste vi arbeta vidare för nya och bredare globala avtal. Här kan Sverige bidra, genom att visa på både nationella utsläppsminskningar och globalt ansvar. Vi kan och ska göra mer för att skapa en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

FAKTA

DEBATTEN: Replik på Matilda Ernkrantz debattartikel "Så visa oss ditt engagemang för miljön, Reinfeldt", publicerad den 29 november.