ÅSIKT

Jonas Sjöstedt: Svensk är den som ser sig som svensk

Replik: Svenskhet

Jonas Sjöstedt.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elaine Eksvärd ställer frågan vem som räknas som svensk och uppmanar alla partier att svara (Aftonbladet 29/11). Jag svarar gärna. Landet Sverige tillhör alla oss som bor här. Det måste vara upp till var och en att själv avgöra om man är svensk eller inte.

När jag bodde i USA mötte jag en öppen syn på vem som hörde hemma i landet. Där är det vanligt att man ser sig som både indier och amerikan. Eller som libanes och amerikan. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Men i Sverige finns det ofta en snäv syn på vem som är svensk. Ett exempel är att man kan ha bott här mycket länge och ändå ses som invandrare. Många är till och med födda i Sverige. Ordet invandrare betyder ju att man har flyttat hit från ett annat land, men med tiden har ordet växt till att definiera hela personen. Omgivningen blir ofta blind för alla ens andra identiteter. De ser inte att den som kallas invandrare kanske är mattelärare, djurintresserad och mamma. Och svensk.

Det här påverkar synen på hela samhället. Bostadsproblem förvandlas till integrationsproblem om de som bor i området främst ses som invandrare. Och när skolor inte håller måttet ropar man på integrationspolitik om eleverna ses som invandrarelever. Trots att det som behövs är en ny skolpolitik som har fokus på en bra och likvärdig skola.

Det finns de som vill slå fast en oföränderlig svenskhet och sortera andra utifrån den. Det är en farlig väg att gå. Svensk är den som anser sig vara svensk.

Jonas Sjöstedt

FAKTA

DEBATTÖREN: Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

DEBATTEN: Svar på Elaine Eksvärds debattartikel ”När blir man svensk enligt dig, Reinfeldt?” publicerad den 29 november.