ÅSIKT

Regeringen satsar i lågkonjunkturen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Hillevi Engström, M, arbetsmarknadsminister

Under hösten har vi sett tunga varselbesked på många håll i landet. Sverige är en liten öppen ekonomi som påverkas av den vikande konjunkturen i omvärlden. Antalet varsel är bekymmersamt och regeringen följer utvecklingen noggrant. Sverige står väl rustade för att möta konjunkturens utmaningar.
Karl-Petter Thorwaldsson m.fl. påstår i deras artikel (4/12) att regeringens politik förstärker lågkonjunkturen. Detta stämmer inte. För att möta konjunkturnedgången har regeringen lagt en budget som dämpar krisens effekter och stärker förutsättningarna för en återhämtning med nya jobbskapande åtgärder.

Budgeten innehåller offensiva investeringar i forskning, innovation och infrastruktur. Vi sänker bolagsskatten för att stärka svenska företags tillväxtförutsättningar och konkurrenskraft. Regeringens ungdomspaket innehåller satsningar på lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar och fler nystartsjobb. Totalt satsar alliansen drygt 8 miljarder kronor mellan 2013 och 2016 för fler jobb för unga.
Vidare satsar regeringen på drygt 50 000 fler utbildningsplatser fram till och med 2016. För att förhindra och bryta långtidsarbetslösheten satsar regeringen drygt 2 miljarder i budgeten med bland annat fler praktikplatser permanent förstärkning av det särskilda anställningsstödet och fortsatta möjligheter att delta i programinsatser inom sysselsättningsfasen.
Genom stärkt konkurrenskraft och investeringar för framtiden utvecklar vi den svenska arbetsmarknaden och skapar fler jobb för framtiden.
 

Hillevi Engström, (M)

Arbetsmarknadsminister

FAKTA

DEBATTEN

400 000 svenskar är i dag utan jobb och antalet arbetslösa som saknar ersättning har stigit de senaste fyra åren. I dag svara arbetsmarknadsminister Hillevi Engström på uppmaningen om att att satsa på statliga utbildningsplatser och återuppbyggd arbetslöshetsersättning från Karl-Petter Thorwaldsson och flera s-märkta kommunalr