ÅSIKT

Bryt tystnaden om psykisk sjukdom

Från vänster övre raden; Arvid Lagercrantz, journalist och författare, Morgan Alling, regissör och skådespelare, Lo Kauppi, skådespelare och författare, Rickard Bracken, projektledare (H)järnkoll, Hillevi Wahl, journalist och författare
Från vänster undre raden; Kenneth Gärdestad, arkitekt och textförfattare, Helena von Zweigbergk, journalist och författare, Nina Lekander, journalist och författare, Magnus Krepper, skådespelare
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En stor majoritet av alla i Sverige, närmare bestämt 74 procent, lever med psykisk ohälsa, antingen sin egen eller så finns ohälsan i familjen, bland vänner eller arbetskamrater. Trots detta är negativa attityder och diskriminering vanligt. Det påverkar i stort sett livets alla områden.

Hjärnkoll har genomfört en intervjustudie för att få reda på hur personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom upplever att de blir bemötta.

Resultatet är nedslående. Självdiskriminering, så kallad självstigma är vanligt. Många begränsar sina liv och isolerar sig. Till exempel uppger tre av fyra att de hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen, hälften att de hindrat sig själva från att söka arbete och nästan lika många har undvikit att inleda en relation.

Samtidigt blir också personer med psykisk sjukdom diskriminerade av omgivningen. Så många som 54 procent uppger att andra människor som känner till deras psykiska problem har undvikit eller tagit avstånd från dem, 46 procent har blivit orättvist behandlade av sin familj och ungefär 43 procent uppger att de någon gång har blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp från hälso- och sjukvården.

Psykisk sjukdom är fortfarande fyllt av skam. Det finns många negativa föreställningar kopplade till människor som lever med en psykisk sjukdom. Det gör att många skäms för att prata om sina erfarenheter. För att bryta självdiskrimineringen behöver vi också göra något åt den diskriminering som samhället riktar mot personer med psykisk ohälsa.

Lika inför lagen och likvärdig vård är grundbultar i den svenska demokratin. Här har den politiska ledningen inom vården ett stort ansvar att leva upp till uppdraget - alla ska ha rätt till lika och god vård. Tyvärr ser det inte alltid ut så. När man söker vård för fysiska problem får man ofta sämre vård på grund av att det psykiska tillståndet nämns i journalen. Vården behöver bli bättre på att ta del av den kunskap som kommer från människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och deras närstående. Genom detta kan vårdpersonal lära hur deras egna och andras attityder och beteenden begränsar den självklara rätten till lika och god vård för alla människor.

Rätten att få och behålla ett jobb borde vara en självklarhet även för personer med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan blir ibland en ursäkt för uppsägning. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningarna i Sverige. Ska vi skapa ett fungerande arbetsliv för alla måste tystnaden brytas. Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och skapa ett klimat där man kan prata mer öppet om psykisk ohälsa. I dag är det tyvärr inte så.

Det politiska ansvaret för att ingen ska diskrimineras och för att alla ska få likvärdig vård och möjlighet att vara kvar i arbete är stort. Men vi behöver alla arbeta med att förändra våra egna attityder och beteenden kring psykisk ohälsa.

Genom att prata öppet om våra erfarenheter och föreställningar om psykisk ohälsa kan vi skapa ett samhälle som inkluderar alla oavsett psykiskt funktionssätt. Det är dags att bryta tystnaden och göra något åt de strukturer och normer som begränsar oss från att vara de personer vi är. Vi ska alla ha samma rättigheter oavsett våra psykiska olikheter.

Rickard Bracken, projektledare (H)järnkoll

Lo Kauppi, skådespelare och författare

Morgan Alling, regissör och skådespelare

Helena von Zweigbergk, journalist och författare

Hillevi Wahl, journalist och författare

Nina Lekander, journalist och författare

Magnus Krepper, skådespelare

Kenneth Gärdestad, arkitekt och textförfattare

Arvid Lagercrantz, journalist och författare

FAKTA

DEBATTEN

Personer med psykisk sjukdom blir ofta diskriminerade av omgivningen och många undviker att prata om sina erfarenheter på grund av skam. Det politiska ansvaret för detta är stort, men det krävs också att vi vågar förändra våra egna attityder och beteenden, skriver dagens debattörer.