ÅSIKT

Christofer Fjellner, M: Tobaksdirektivet måste stoppas

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I oktober i år avgick EU:s hälsokommissionär John Dalli. Han hade varit involverad i en muthärva, där en vän till honom försökt få snustillverkaren Swedish Match att betala ett mycket stort belopp pengar för att Dalli skulle upphäva EU:s exportförbud för snus. I veckan avslöjade Aftonbladet hur kommissionen vill fortsätta angripa snuset. Man föreslår smakförbud men vill också reglera mängden vatten i svenskt snus. Och det värsta av allt: Trots mutskandalen går kommissionen nu alltså vidare med skandalkommissionärens lagtext.

För att i korthet upprepa vad som har hänt: Swedish Match får ett erbjudande av en vän till kommissionär Dalli, anmäler detta, och EU:s bedrägerimyndighet tar över. Man gör en grundlig utredning, finner att kommissionären känt till mutkontakterna. Allt presenteras för kommissionens ordförande Barroso. Denne väljer att låta Dalli lämna sin post.

Man kan se detta som ett tecken på att systemet faktiskt fungerar, men den politiska logiken är en annan. I Europaparlamentet har detta varit sällsynt uppenbart. Istället för att uttrycka sitt missnöje med John Dalli tog affären en helt absurd riktning. Tobaksbranschen misstänkliggörs och antydningar om komplotter och konspirationer hörs hela tiden. Det är beklagligt, men den politiska maskinen går nästan automatiskt in i självförsvarsläge. Man försöker skydda sig själv och börjar leta efter en syndabock.

Men den allra allvarligaste biten i den här historien är att kommissionen tycks strunta i vad som hänt kring tobaksdirektivet. Det visade sig ju trots allt att processen kring detta viktiga lagförslag inte hade gått helt rätt till. En maltesisk entreprenör som försökt sälja lagstiftning till ett svenskt tobaksbolag. Jag utgick ifrån att texten i lagförslaget var att betrakta som ogiltig. Jag utgick ifrån att tobaksdirektivet skulle göras om från början, eftersom det var befläckat med mutanklagelser. Men nejdå, istället påbörjades en process för snabbehandling. John Dallis gamla lagtext skickas runt till kommissionärerna i en konsultation som avslutas nästa vecka.

Kommissionen säger att man går vidare med Dallis text. Hur tänker man då? Man menar att den skandalösa mutaffären inte har påverkat innehållet i lagförslaget. Hur kan man påstå något sådant? Vi vet ju att Swedish Match valde att inte betala några pengar, varför snusförbudet inte lyftes. Hur kan vi veta att det inte har hänt andra, liknande saker under arbetet med tobaksdirektivet? I ett försök att få klarhet i hur man egentligen tänkt skickade jag nyligen in en stor mängd skriftliga frågor till kommissionen. Jag vill inte röra vid något som passerat en mutmisstänkt kommissionärs skrivbord.

Vi riskerar alltså att få en tobakslag i EU vars upphovsman tvingades avgå. Avgå för att han förekom i en mutskandal kring just det lagförslaget. Vilken trovärdighet får en sådan lag? För mig är det avgörande att lagstiftning har demokratisk legitimitet. Och detta oavsett vad man tycker om innehållet.

Kommissionen måste dra tillbaka förslaget och börja om igen. Självklart hoppas jag också att den nya hälsokommissionären, Tonio Borg, är mer intresserad av vetenskapliga rapporter än av ljusskygga förhandlingar under bordet. Istället för att ge sig på smakämnen i tobak borde han kasta ut det gamla förslaget. Istället för att försöka förbjuda vatten i snus borde han återvända till ritbordet. Kommissionen måste börja om för att någon ska ta detta på allvar, och för att försöka återupprätta EU:s skamfilade rykte.

Christofer Fjellner, M

Europaparlamentariker

FAKTA

Debatten

Inom kort ska EU:s nya hälsokommissionär Tonio Borg presentera ett nytt tobaksdirektiv. Det togs fram av Borgs företrädare John Dalli – som avgick efter misstankar om bestickning. Hur vet vi att inte andra delar av direktivet är korrupta, frågar sig dagens debattör, som anser att kommissionen måste göra om hela arbetet.

ARTIKELN HANDLAR OM