ÅSIKT

S: Dags att ta ansvar för skolpolitiken, Björklund

Ibrahim Baylan: Skolersultaten har sjunkit sex år i rad - inga ursäkter håller längre.

Ibrahim Baylan
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen gör inte de investeringar i skolan som behövs. Då är det inte konstigt att resultaten i skolan fortsätter att sjunka. Socialdemokraterna kräver att regeringen agerar för att minska de stora klasserna i lågstadiet.

Det är djupt oroande att resultaten i svensk skola är så låga och fortsätter att försämras. Ska Sverige konkurrera med kunskap så duger inget annat än att Sveriges elever toppar de internationella mätningarna. Resultaten i grundskolan har sjunkit sex år i rad och vi ser i den internationella kunskapsmätningen PIRLS att vi fortsätter att tappa i läsning. Försämring i läsförmåga är det som oroar mig allra mest då läsförmåga är centralt för hela skolgången men också för framgång i arbetslivet och deltagande i samhället i stort.

För att vända den negativa utvecklingen ser vi behov av stora investeringar i skolan. Vi föreslår investeringar om ytterligare 3 miljarder i skolan i vår budget. Det finns behov av mindre klasser i lågstadiet för att lägga grunden, inte minst i läsning och matematik, som varje elev sedan kan utvecklas ifrån. Socialdemokraterna kräver att regeringen i detta mycket allvarliga läge för skolan agerar för att minska de stora klasserna i förskoleklassen till och med årskurs 3.

Undervisningen i skolan behöver också utvecklas och då behöver vi investera mer i lärarnas kompetens men också i utveckling och forskning för att utveckla de bästa undervisningsmetoderna. Vi ser att andra länder, inte minst de östasiatiska länderna, fokuserar på att ständigt utveckla undervisningen lärare emellan genom så kallade learning/lesson studies och coachning.

Ett nytt institut för lärande bör inrättas som ska arbeta med att sammanställa och föra ut den senaste forskningen till skolan och arbeta med skolutveckling. Skolinspektion behövs, men inspektion kommer inte leda till att vi får fler riktigt avancerade läsare. Det kräver istället fokus på skolutveckling. Men inte heller här gör regeringen de insatser som behövs.

Sverige behöver också utveckla arbetet med informationsteknologi i skolan. Regeringen måste släppa sitt motstånd mot it i skolan och istället ge ett tydligt uppdrag till Skolverket att utveckla en it-strategi för skolan i syfte att utveckla undervisningen.

Regeringens skolpolitik fungerar uppenbarligen inte. Efter sex år har resultaten gått ned grundskolan. Samtidigt prioriterar regeringen bolagsskattesänkningar framför investeringar i skolan; mindre än 3 procent av regeringen stora reformutrymme går till grundskolan under nästa år. Tio gånger så mycket lägger regeringen på sänkning av bolagsskatten.

Vi vill ta ansvar för skolan. Men de elever som nu går i årskurs 4 och där vi ser sämre resultat i läsning har gått hela sin skoltid i den borgerliga regeringens skola. Det är dags för regeringen att ta ansvar för sin skolpolitik och basera den på forskning – och inte på nostalgiskt tyckande.

Ibrahim Baylan

FAKTA

DEBATTÖREN: Ibrahim Baylan (S). Utbildningspolitik talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott .