ÅSIKT

Marit Paulsen: Vi borde inte driva tobaksklobbyns sak

”Mutskandalen” överdriven - inte EU som är det största hotet mot snuset

Diabetiker Marit Paulsen lider sedan tidigare av hjärtflimmer.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den senaste tiden har EU:s nya tobaksdirektiv blivit häftigt diskuterat, med det svenska snuset i fokus. Bland de röster som hörts märks exempelvis europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M), som krävt att direktivet helt måste stoppas i stället för att stressas fram. Detta på grund av den påstådda mutskandalen kring EU-kommissionären John Dalli.

Den ”snabbehandling” av EU:s nya tobaksdirektiv som nu ifrågasätts är faktiskt ett resultat av Europaparlamentets utfrågning av EU-kommissionären John Dallis efterträdare, Tonio Borg. John Dalli fick ju, som många känner till, avgå efter anklagelser om inblandning i mutförsök. Bland de villkor som parlamentet ställde för att godkänna Borg hörde ett krav på att förslaget till nytt tobaksdirektiv skulle presenteras senast i januari 2013.

Jag har för egen del svårt att tro att John Dalli gjort sig skyldig till vad det nu är som han anklagas för. Jag har också svårt att tro att Swedish Match enbart agerat utifrån sitt hjärtas godhet i detta fall. Men vad jag, eller någon annan, tror spelar faktiskt ingen roll. I en rättsstat är man oskyldig till motsatsen är bevisad. Det är därför beklämmande att läsa påståenden om "skandalkommissionären" som varit "involverad i en muthärva".

Än mer beklämmande är påståenden om att John Dallis avgång har påverkat det nya tobaksdirektivets trovärdighet. En enskild EU-kommissionär kan inte ensam ha ett avgörande inflytande på ett lagförslags innehåll. Beslutet fattas av samtliga EU-kommissionärer gemensamt, efter att ha dragits i långbänk inom och mellan EU-kommissionens olika tjänstegrenar.

När EU-kommissionen väl lägger sitt lagförslag kommer vi att befinna oss i mitten, inte i slutet, av en lång lagstiftningsprocess där slaget sedan ska stå mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Det är här som direktivet får sin slutliga utformning, inte inom EU-kommissionens korridorer.

I detta skede väljer alltså Sveriges handelsminister, Ewa Björling, att tala om ett "fullskaligt krig för snuset". En retorik som klingar extra olyckligt såhär strax efter utdelningen av Nobels fredspris, men som i alla lägen verkar klart överdriven. Vad är det egentligen som får en minister att ta till sådana brösttoner?

Låt oss vara ärliga. Sanningen är att den mäktiga tobakslobbyn känner sig tagna på sängen av att detta ärende går för fort fram och i för dem oönskad riktning. Detta medgav Swedish Match själva på ett möte i Bryssel härom veckan. Det var samma sak för drygt tio år sedan när det nuvarande tobaksdirektivet skulle utarbetas. Då bråkade tobaksindustrin om den rättsliga grunden för EU-kommissionens förslag - allt för att förhala processen. Då som nu står det stora ekonomiska intressen på spel. Antingen som vinster eller som sjukvårdskostnader.

Nästa vår har alltså Sverige möjlighet att, inom rådet och Europarlamentet, stå upp för det svenska snuset. Det är viktigt att försvara vårt fördragsenliga undantag, på samma sätt som vi framgångsrikt, tack vare mig, har försvarat den svenska surströmmingen vars dioxinnivåer inte uppfyller EU:s krav men som får fortsätta att konsumeras i Sverige men inte i övriga EU.

Vi måste dock bestämma oss: antingen går vi Swedish Matchs ärenden och gör snuset till en allmän europeisk vara för den inre marknaden, där EU:s regler gäller fullt ut. Eller så väljer vi att bevara det traditionella svenska snuset för oss i Sverige. EU hotar inte det svenska snuset, men den svenska hållningen gör det.

Marit Paulsen

FAKTA

DEBATTÖREN: Marit Paulsen, 73, Malung/Bryssel. Europaparlamentariker (FP).

DEBATTEN: Den 8 december krävde europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) att tobaksdirektivet skulle stoppas, inte minst eftersom mutskandalen bakom snusstoppet borde göra lagförslaget ogiltigt. Dagens debattör är av en annan åsikt.

ARTIKELN HANDLAR OM