ÅSIKT

En åttatimmarsgräns löser inte problemen med slakttransporter

Marit Paulsen (FP) svarar Socialdemokraterna: Vi måste se till varje djurslag för sig

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mina socialdemokratiska kollegors reaktion är precis vad jag hoppades att mitt ställningstagande i djurtransportfrågan skulle skapa: Våra djur förtjänar nämligen en bred och saklig debatt, inte plakatpolitik.

En åttatimmars gräns för slakttransporter får folk att tro att vi därmed har löst problemet, vilket inte är sant. Dels skulle inte ”djurbarnen” (griskultingar med flera) som transporteras för uppfödning omfattas, dels är problemet betydligt mer komplext än så.

Självklart måste vi sätta gränser. Jag röstade därför för ”betydligt kortare” transporter av hästar som går till slakt och för nya maxgränser för transporter av fjäderfä. Detta därför att dessa krav, till skillnad från en generell åttatimmarsgräns, vilar på solid vetenskaplig grund.

Vi måste unna oss att se till varje djurslag för sig. Till exempel skulle inte kycklingar klara mer än fyra timmar. För dem skulle alltså en åttatimmarsgräns inte vara av någon som helst nytta. Vi måste också se till helheten. Det är inte bara en fråga om hur länge djuren transporteras, utan om under vilka villkor som det sker. De måste till exempel ha tillgång till vila, vatten och ventilation.

Huvudproblemet idag är dock att reglerna inte efterlevs. Jag röstade därför för betydligt skärpta kontroller och för kravet på att EU-kommissionen före 2014 ska presentera ett förslag om satellitövervakning av djurtransporter.

En generell åttatimmarsgräns skulle inte lösa problemet. Våra djur förtjänar saklighet, inte slagord.

Marit Paulsen, europaparlamentariker (FP)