ÅSIKT

Lärarnas Riksförbund: Skolplikten är något att vara stolt över

Vill Centern ha en olikvärdig skola där elevernas socioekonomiska bakgrund är helt avgörande?

Foto: Pontus Orre
Metta Fjelkner.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är det klart att Centerns partiledning avvisar flera av kraven i det hårt kritiserade idéprogrammet. Men man vill fortsätta diskutera en avskaffad skolplikt. Det är något som vi motsätter oss inom Lärarnas Riksförbund. Det är helt fel väg att gå.

Vår bestämda mening är att det absolut inte får handla om slopad skolplikt. Vi ska vara stolta över att vi har en skolplikt i Sverige, och koncentrera diskussionen till om eleverna med denna skolplikt får tillräckliga kunskaper.
Jag reagerar kraftigt på att Annie Lööf vill fortsätta resonera kring slopad skolplikt. Jag tycker inte att något parti ska diskutera i de termerna. Jag hoppas att centerpolitikerna ute i landet är klokare än så.
 I förslaget till idéprogram står att dagens skolplikt bör förändras till en läroplikt, med vilket menas att föräldrarna ska ha en plikt att se till att barnen får en fullgod utbildning.
Samtidigt som vi tar starkt avstånd från idéförslaget om att slopa skolplikten menar vi att skolplikten bör förenas med rätten att faktiskt lära sig saker i skolan. Både ock! Inte antingen eller!

En av svensk skolas hörnpelare är just plikten att och rätten till att gå i skola. I Sverige måste alla gå i skolan i nio år. Skolplikten gäller ”från höstterminen det år man fyller sju till och med utgången av vårterminen det år man fyller 16”.  Alla barn i vårt land ska garanteras en skolgång. Det ska vi stå fast vid.

Det skolpolitiken borde inrikta sig på är att ge bättre förutsättningar för att den tid som barnen, eleverna, tillbringar i skolan också ska fyllas med reellt innehåll och ge ännu mer kunskap.

Många barn runtom i världen omfattas inte av skolplikt. Där finns det vare sig rätt eller plikt att gå i skolan. Och där breder analfabetismen ut sig, där är det upp till föräldrar och vårdnadshavare att se till att barnen får kunskap. Är det så som Centern kanske vill ha det i Sverige?

Man kan inte lasta över ett samhälleligt ansvar på hemmen. Risken är att elevernas familjebakgrund avgör individens möjlighet till utbildning. Jag menar att samhället ska garantera den kompensatoriska skolan och där är skolplikten en av hörnpelarna.

Att säga som Lööf gör i Ekots intervju idag är faktiskt också att underkänna sin egen regerings skolpolitik under sex år. 

Nyliberalerna underkänner den politik regeringen genomför. Man säger sig vilja gå bort från att räkna tiden i skolan till att istället fokusera på att fylla den med innehåll.  Att inte räkna timmarna i skolan gör dock att man tappar kontrollen på hur mycket undervisning som eleverna får.

Självklart är innehållet viktigast, men vi anser att politikernas uppgift är att säkra elevers rätt till likvärdig undervisning - oavsett i vilken kommun eleven bor i.

Därför tror vi att nationella likvärdiga timplaner som gäller över hela landet är en väg att gå, men det avvisas av Centern vad vi vet. Det som förordas tycks alltså vara en orättvis och olikvärdig skola där elevernas socioekonomiska bakgrund blir helt avgörande.

Metta Fjelkner

FAKTA

DEBATTÖREN: Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.