ÅSIKT

Småbarnsföräldrar "vobbar" mot sin vilja

Unionen: Allt högre tempo tvingar tjänstemän att jobba när de vabbar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Cecilia Fahlberg.

Klockan ringer. Fixa frukost. Fixa mig. Packa väskan. Fixa barn. Nej, inte nu igen - feber. Jag som har möten hela förmiddagen och partnern har hunnit i väg till jobbet. Tjänstemännens arbetsliv förändras. Bärbar dator och trådlös internetuppkoppling gör att många arbetsuppgifter kan utföras var som helst och när som helst. Smartphones gör dig tillgänglig för kunder, kollegor och chefen på kvällar, helger, under semestern och - inte minst - när barnen blir sjuka.

Unionens nya undersökning visar att tre av fyra tjänstemän vobbar, alltså jobbar medan de tar hand om sina sjuka barn. Samtidigt önskar 40 procent av dessa att få slippa. Den främsta anledningen att man väljer att vobba är att man inte har någon att lämna över sitt arbete till.

I dagens arbetsliv måste allt färre anställda uträtta allt mer på allt kortare tid. Samtidigt ska det finnas tid för både mammor och pappor att ta ansvar för hem och familj. Tiden i livet då det för många är aktuellt att bilda familj sammanhänger ofta med en period i livet då det finns möjlighet att utvecklas i arbetet och göra karriär. Det säger sig självt att det är en ekvation som är svår att få ihop, men den måste vi lösa.

Det är på arbetsplatserna förändringarna måste ske. Arbetsgivarna och inte minst cheferna har ett stort ansvar att skapa en rimlig arbetsbelastning, där tjänstemännen har möjlighet att avlasta varandra. Det är helt oacceptabelt att, som Unionens undersökning visar, var fjärde vobbar för att de inte vill vara till besvär på arbetsplatsen och att detta är vanligare bland kvinnor. Ingen ska behöva känna så för att de också har ett ansvar som förälder.

Men att vobba handlar inte bara om att man har för mycket att göra på jobbet. Det handlar också om attityder till föräldrar på arbetsplatserna och de skapas i hög grad av ledningen. Två av fem känner inte att de kan lägga tillräckligt med energi på sitt barn när de vobbar. Även det gäller kvinnor i högre grad än män. En av tre tjänstemän har dåligt samvete gentemot sin arbetsgivare när de försöker att koppla bort jobbet för att ta hand om sina sjuka barn i stället.

Många av Unionens medlemmar uppskattar den flexibilitet som ett gränslöst arbetsliv innebär. Det kan handla om att gå hem tidigare och hämta i förskolan och kanske sköta några arbetsuppgifter senare på kvällen. Många av dessa arbeten är också stimulerande och utvecklande. Men nackdelarna är stress, en känsla av att aldrig vara ledig, små möjligheter till verklig återhämtning, ibland med ohälsa som följd.

Det gränslösa arbetslivet ställer höga krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete från arbetsgivarens sida, särskilt när det gäller tillgänglighet. Det behövs göras klart på arbetsplatsen vad som förväntas av medarbetarna så att de kan få möjlighet den till återhämtning som är så viktig för att kunna må bra både på och av jobbet.

Att vobba är numera vardag för tjänstemännen. Det är bara ytterligare ett bevis för att vi jobbar i en värld med allt mindre marginaler. Som fackförbund tar vi vårt ansvar främst genom kollektivavtalen. Ett exempel är den förlängning av föräldralönen vi vill att årets avtalsrörelse ska resultera i. Vi vill se ett större ansvarstagande från arbetsgivarna och ett bättre ledarskap. Framför allt vill vi se fler goda exempel på föräldravänliga arbetsplatser, där det är en tillgång att medarbetarna också är mammor och pappor och får möjlighet att vara bra föräldrar.

Cecilia Fahlberg

FAKTA

DEBATTÖREN: Cecilia Fahlberg, 52, Stockholm. Fackförbundet Unionens förbundsordförande.

DEBATTEN: Tre av fyra tjänstemän jobbar när de är hemma för att ta hand om sina sjuka barn. Två av fem av dessa skulle helst slippa. Skälen till att man arbetar är dåligt samvete, högt tempo och att man inte har någon att lämna över arbetet till, visar en undersökning.