ÅSIKT

Fi: Staten cementerar diskrimineringen av kvinnor

Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden, även inom kvinnodominerade sektorer

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport som visar hur staten cementerar diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Majoriteten av alla anställda i offentlig sektor är kvinnor, och en stor del av dem tvingas arbeta deltid. Ojämställda arbetsvillkor som leder till sämre anställningstrygghet, ökad ohälsa och lägre inkomster livet ut. Det är hög tid för staten att sopa rent framför egen dörr och börja bedriva ett trovärdigt jämställdhetsarbete för en mer rättvis arbetsmarknad.

Till att börja med bör staten följa målsättning med svensk jämställdhetspolitik, nämligen att motverka system som konserverar fördelningen av ekonomiska resurser mellan könen. Trots målsättningen toppar landstinget siffrorna för löneskillnader mellan kvinnor och män med hela 26 procent. Feministiskt initiativ är övertygade om att diskrimineringen beror på att arbetsuppgifter som kvinnor utför värderas lägre. En envist återkommande uppdelning av världen i manligt och kvinnligt, med stora minustecken framför allt som kallas kvinnligt. Ett mönster som reproduceras på arbetsplatsen, och inte minst i lönekuverten.

Staten har inte lyckats komma till rätta med den värdediskriminering som drabbar kvinnor, och som gör att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. För det får kvinnorna i offentlig sektor betala ett högt pris. Inte enbart i form av lägre lön utan också genom otrygga anställningar. Deltidsanställningar är vanligt inom den kvinnodominerade offentliga sektorn där anställningsskyddet ofta är sämre än lagen. Vård- och omsorgspersonal har i regel sämre anställningstrygghet, och blir till följd oftare sjuka på grund av jobbet.
Feministiskt initiativ utmanar den nationella självbilden om det jämställda Sverige och menar att deltidsproblematiken måste upp på bordet. Idag arbetar var tredje kvinna deltid, och många gånger är orsakerna till deltiden att det helt enkelt inte finns någon lämplig heltid. Det är nödvändigt att diskutera och ifrågasätta hur tjänster konstrueras inom kvinnodominerade arbetsområden. Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden för att förändra kvinnors arbetsvillkor, och komma till rätta med problemen med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten och otrygga anställningsvillkor.

Feministiskt initiativ är övertygade om att systemfel som försummar kvinnor på arbetsmarknaden måste motverkas med systemåtgärder, och förslår därför följande:

Att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, även inom kvinnodominerade sektorer.

Att hela arbetsgivarkollektivet tillsammans med staten finansierar en jämställdhetsfond som betalar ut ett jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer kvinnors löner. Fonden finansieras via en höjd arbetsgivaravgift med en halv procentenhet och ett lika stort statligt tillskott.

Det är hög tid för staten att ta ansvar för den systematiska diskriminering som råder på den svenska arbetsmarknaden, och som varje år kostar kvinnor tusentals kronor i utebliven inkomst. Kvinnors låga löner subventionerar vår gemensamma välfärd. Feministiskt initiativ anser att ett välfärdssamhälle ska se till helheten och att staten har ett särskilt ansvar som arbetsgivare att skapa arbetsplatser som inte reproducerar och skapar underordning.

Politiskt styrd verksamhet ska vara föredöme och påverka resten av samhället. Inte som idag när arbetsvillkor i kommuner och landsting istället legitimerar värdediskrimineringen av yrken som huvudsakligen kvinnor har.
 

Stina Svensson

FAKTA

DEBATTÖREN: Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.