ÅSIKT

Erik Ullenhag (FP): Vi tar islamofobin på största allvar

REPLIK: Integrationsministern svarar på Nätverket svenska muslimers kritik.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns diskriminering och fördomar mot Sveriges muslimer. Den som söker jobb och heter Mohammed kallas på färre anställningsintervjuer än den som heter Erik även när meriterna är identiska. Och det finns muslimer i Sverige som i sin vardag möter rasismen och det rena hatet. Från regeringens sida är budskapet glasklart – främlingsfientlighet och intolerans ska alltid bekämpas.

Nätverket svenska muslimer lyfter i en debattartikel i Aftonbladet muslimers situation. Det är bra – vi har alla ett ansvar för att ta kampen mot främlingsfientlighet. Men i den rapport som ligger till grund för artikeln hävdar nätverket att regeringen skulle ”fiska i grumliga antimuslimska vatten”.  Det är självklart fel. Regeringen tar kampen mot islamofobin på stort allvar och jag har själv genomfört en rad åtgärder för att bekämpa hatet.

Sverige i dag är mer tolerant än för 20 år och mycket görs för att bekämpa hatet. Men även om utvecklingen går åt rätt håll får vi inte ducka för att det finns en intolerans i det svenska samhället. Flera undersökningar visar på att muslimer liksom judar och romer utsätts för fördomar, diskriminering och hot. Jag träffar ofta muslimer som berättar om vardagsupplevelser där de utsätts för omgivningens fördomar.  Fazeela Selberg Zaib, som i veckan valdes till Årets ryggrad av tidningen Veckans Affärer, är en av många muslimer som vittnar om att hon återkommande får ta emot olika typer av hot bara för att hon är kvinna och muslim. Det är oacceptabelt. Islamofobin liksom andra former av intolerans måste tas på största allvar.

Hat är hat oavsett vem som hatar och oavsett vem som är måltavlan. Vi får inte acceptera att hatet och intoleransen smyger sig på och tillåts bli en del av vardagen. I tider av ekonomisk oro riskerar främlingsfientligheten att öka. Vi måste förstå människors oro för framtiden och ta den på allvar. Men vi får aldrig kompromissa när det gäller att bekämpa främlingsfientlighet, intolerans och hat. Vi som tror på ett öppet och tolerant samhälle, och vi är i en klar majoritet, får inte luta oss tillbaka och bara titta på.

I den rapport som Nätverket svenska muslimer publicerade förra veckan påstås det att regeringen visat ”ett svagt ledarskap” när det gäller att stå upp mot islamofobin. Nätverkets argument är att regeringen fokuserat för mycket på att bekämpa tvångsäktenskap och hederskulturer. För mig är den kritiken obegriplig. Vi måste kunna bekämpa islamofobi samtidigt som vi bekämpar hederskulturer och tvångsäktenskap. Hedersförtrycket är ett omfattande samhällsproblem som berör många unga medborgare. En nationell kartläggning visar att cirka 70 000 unga upplever att föräldrar, religion eller kultur begränsade valet av äktenskapspartner.

Självklart ska vi aldrig skuldbelägga grupper kollektivt för enskilda övergrepp, men vi ska heller aldrig tillåta att någon ska kunna gömma sig bakom religion eller en viss etnisk tillhörighet för att försvara övergrepp. Om vi inte tar 14-åriga tjejers rättigheter på allvar bara för att de tillhör en viss etnisk grupp gör vi oss skyldiga till brott mot principen om alla människors lika värde.

Regeringen tar all främlingsfientlighet på största allvar och vidtar en rad åtgärder för att bekämpa den. Jag har själv låtit Bengt Westerberg utreda hur vi kan arbeta mer effektivt mot främlingsfientlighet och intolerans.  Diskrimineringslagstiftningen har skärpts och regeringen har ökat och permanentat bidragen till lokala antidiskrimineringsbyråer. Förra året fick Svenska kommittén mot antisemitism bidrag för att genomföra en utbildningssatsning med fokus på antisemitism och islamofobi riktad till framför allt högstadielärare och annan skolpersonal i Malmö. Vi ger också stöd till andra verksamheter som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans.

Men utöver de konkreta politiska åtgärderna är det politiska ledarskapet avgörande. Regeringens budskap är mycket tydligt. Vi står upp mot all form av rasism och vi tänker aldrig låta främlingsfientliga krafter sätta agendan i Sverige. I stället tar vi dagligen debatten och står upp för ett öppet och tolerant samhälle för alla. Dessutom arbetar regeringen aktivt för att få in fler människor i samhället genom jobb, språk och utbildning. En förbättrad bidrar till ökad delaktighet och till att bekämpa fördomar och intolerans.

Erik Ullenhag

FAKTA

DEBATTÖREN: Erik Ullenhag, 40, Stockholm. Integrationsminister (FP).

DEBATTEN: Replik på Nätverket svenska muslimers debattartikel ”Så diskrimineras svenska muslimer” som publicerades den 4 mars.