ÅSIKT

TLV: Vi diskriminerar inte gamla och sjuka

Definitivt inte vår uppfattning att äldres hälsa inte är lika mycket värd som yngres

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi håller självklart med sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg om att god livskvalitet och fler levnadsår måste räknas även på ålderns höst. Vi håller däremot inte med henne när hon säger att vi diskriminerar gamla och sjuka. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket anser att äldres hälsa är lika mycket värd som yngres.

TLV beslutar om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet. Detta gör vi för att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som avsätts till läkemedel.

I vår bedömning av cancerläkemedlet Zytiga har vi tyvärr uttryckt oss på ett sätt som kan uppfattas som att äldres hälsa inte skulle vara lika mycket värd som yngres. Det är definitivt inte är vår uppfattning. Men om en läkemedelsbehandling leder till att människor kan börja arbeta istället för att vara sjukskrivna så är det en effekt som räknas in på plussidan i vår bedömning. Ett exempel på ett sådant läkemedel är TNF-alfahämmare som används av människor med reumatism.

Många, inte minst organisationer som representerar patienter, är positiva till detta. Men frågan är samtidigt komplex.

Ska vi till exempel ta hänsyn till att barn som använder en viss läkemedelsbehandling kan ha ett helt arbetsliv framför sig istället för att vara sjukskrivna? Eller ska vi inte göra det eftersom denna vinst inte uppstår för andra patienter i andra fall?

När det gäller cancerläkemedlet Zytiga har den här frågan inte varit avgörande. Orsaken till att vi beslutat att inte subventionera läkemedlet är att läkemedelsföretaget begärt ett alldeles för högt pris.

Anna Märta Stenberg, generaldirektör
Niklas Hedberg, avdelningschef för nya läkemedel
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Anna Märta Stenberg. Generaldirektör, TLV. Niklas Hedberg. Avdelningschef för nya läkemedel, TLV.

DEBATTEN: I en debattartikel (aftonbladet.se 14/3) hävdar Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, att sjuka äldre riskerar att bli utan läkemedel för att de inte anses ekonomiskt lönsamma att vårda. Nu bemöter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kritiken.

ARTIKELN HANDLAR OM