ÅSIKT

Replik: Företagande står inte i motsats till välfärd

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Välstånd är en förutsättning för välfärd. Utan välstånd klarar vi vare sig av äldreomsorgen, skolan eller sjukvården. Välfärd är dessutom något mer än det som kommunpolitiker styr över. Det är mot denna bakgrund som jag ställer mig frågande till mina sex moderata kommunpolitiska kollegers debattartikel om att man ska bry sig mindre om låga skatter och hög näringslivsrankning och mer om välfärden, som om företagande och trygga inkomster står i motsats till medborgarnas välfärd.

Det verkar nästan som om de i sina kommunhus har glömt medborgarna och välfärdens förutsättningar. Hur ska man kunna värna välfärden om man inte värnar jobben och medborgarnas valfrihet?

Det är inte politiken som skapar välstånd och välfärd utan människor själva genom sitt arbete och sitt företagande. Och för den enskilda människan är tryggheten att kunna leva på sin lön avgörande. Glömmer man bort det glömmer man bort att skattepengar kommer från skattebetalarna, inte från kommunala sammanträden.

Men vad som är än mer allvarligt är om man tror att det ständigt är högre skatter som är lösningen på välfärdsproblemen. Det är snarare förnyelsen, mångfalden och valfriheten som är avgörande för att vi ska få största möjliga valuta för skattepengarna samtidigt som medborgarna får just den välfärd de själva bäst behöver och vill ha. Höga utgifter och höga skatter leder till Aten snarare än till välskötta kommuner. Och sämre välfärd.

Isabella Jernbeck

FAKTA

DEBATTÖREN: Isabella Jernbeck. Riksdagsledamot (M)

DEBATTEN: Svar på M-kommunpolitikernas debattartikel ”Moderaterna måste bli ett välfärdsparti” publicerad 15 mars.