ÅSIKT

Debattörerna: Nya djurskyddslagen riskerar att bli ett fiasko

Bryr sig inte Eskil Erlandsson om kattungarna som slängs i soptunnor eller katter som lämnas ensamma i sommarstugan när sommaren är slut?

Eskil Erlandsson.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hösten 2011 presenterades ett omfattade förslag till ny djurskyddslag från utredaren Eva Eriksson. Tillsammans med ett antal experter, varav en från vår organisation, hade Eriksson gjort en ordentlig översyn av den svenska djurskyddslagen och intervjuat många aktörer för att se vilka hål som bör täppas till.

Förslaget som överlämnades till regeringen var väl genomarbetat och spände över flera områden. Elefanter på cirkus, uppbundna kor och övergivna katter är bara några djurskyddsproblem som togs upp och där åtgärder föreslogs.

I stort är det ett mycket bra förslag. Självklart finns det delar som vi inte håller med om. Men det mesta i förslaget är inte bara bra utan nödvändigt för att komma till rätta med flera av dagens djurskyddsproblem.

26 mars ska regeringens proposition komma. Äntligen, är vi många som tänkt. Remissrundan var slut i juni förra året och sedan dess har vi inväntat konkreta förslag från regeringen. Men redan innan förslaget kommit har vi förstått att det blir ett antiklimax. Enligt uttalande i media från tjänstemän på landsbygdsdepartementet blir det bara förslag om förbud mot tidelag. Självklart ett viktigt beslut, att det är tillåtet att ha sex med djur i Sverige 2013 är inte annat än skamligt.

Men varför tillsattes en utredning för att se över hela djurskyddslagen om ministern inte har för avsikt att göra något med alla andra viktiga förslag som lades fram? Vi ser att det är ett slöseri med både skattemedel och djurskyddsexpertis att skapa en produkt enbart för bokhyllor eller pappersinsamlingen.

I utredarens förslag tas äntligen frågan om hemlösa katter upp. Beräkningar från djurhem säger att vi har ca 100 000 hemlösa katter i Sverige. Polis och myndigheter rapporterar om detta som ett problem som kräver mycket av samhällets resurser, en utredning visar att enbart polisens arbete med hemlösa katter kostar 15 miljoner kronor om året. Våra hårt arbetande ideella krafter på djurhem runt om i landet räcker inte till för att ge alla dessa katter en chans till värme, mat och kärlek och många katter fryser eller svälter ihjäl.

Eva Eriksson föreslog i sin utredning att ID-märkning av katter skulle bli obligatorisk. Det är ett krav som vi drivit länge. 2008 överlämnades över 100 000 namnunderskrifter till landsbygdsministern, som dock inte hade tid att ta emot dessa personligen. Ett tecken på ointresse tänkte vi då men har sedan hoppats att vi hade fel. Med regeringens agerande idag där inget förslag läggs för att minska problemet med hemlösa katter verkar det inte bättre än att oron för att landsbygdsministern inte bryr sig om kattungarna som slängs i soptunnor eller katter som lämnas ensamma i sommarstugan när sommaren är slut.

Eskil Erlandsson, visa att vår oro är felaktig. Lägg fram en proposition för en ny, förbättrad djurskyddslag. 100 000 katter och minst lika många engagerade medborgare och väljare ber om din hjälp, svik oss inte nu!

Sven Stenson

Åsa Hagelstedt

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Sven Stenson, förbundsordförande Djurskyddet Sverige

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige