ÅSIKT

Slutreplik: Skattesänkarlistor löser inte problemen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Isabella Jernbeck (M) sätter i sin replik fingret på Moderaternas problem i välfärdsdebatten. Ingen har satt välfärd mot skattelättnader för låg- och medelinkomst- tagare. Ändå vittnar hennes reaktion på vår debattartikel om en inställning som tyvärr är allt för vanlig hos moderata företrädare.

Det finns ingen motsättning mellan ett gott näringslivsklimat och en bra barnomsorg där pedagogerna får tid för varje enskilt barn.

Men det är inte samma sak, det ena leder inte automatiskt till det andra.

I vår artikel lyfte vi upp att föräldrar vi möter pekar på stora barngrupper som ett problem i förskolan, eller är oroliga för att barnen inte lär sig tillräckligt. Jernbecks reaktion på den verklighetsbeskrivningen är att man inte får glömma bort näringslivsklimatet. Ett svar som är så frånvänt den faktiska verkligheten att man häpnar.

Vi vill att M ska stå i centrum av debatten kring hur innehållet i välfärdsverksamheter som skolan och äldreomsorgen kan utvecklas, med fokus på ökad kvalitet och nöjdhet hos personal och alla oss som dagligen använder dem. Skattesänkarlistor och näringslivsrankingar ger inte de svaren som behövs för att förnyelsen ska få genomslag också på kommunal nivå. Våra samtal måste börja handla om hur M kan bli ett samhällsbärande parti i hela Sverige.

Mikael T. Eriksson,

oppositionsråd Sundbyberg,

Christian Gustavsson,

kommunalråd Linköping,

Marléne Lund Kopparklint,

kommunalråd, Karlstad,

Maria Stockhaus,

kommunalråd, Sollentuna,

Patric Åberg,

kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge,

Anders Åhrlin,

oppositionsråd, Örebro

FAKTA

DEBATTEN: Slutreplik i debatten och svar på Isabella Jernbecks replik ”Företagande står inte i motsats till välfärd”, publicerad den 19 mars.