ÅSIKT

Cancerdrabbade män har också rätt till sex

Debattören: Subventionera potensmedel för män med prostatacancer

Foto: Colourbox
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Calle Waller

10 000 män drabbas varje år av prostatacancer vilket gör det till Sveriges vanligaste cancerform – och därtill den som tar flest mäns liv. Behandling av sjukdomen sker främst genom operation, strålbehandling eller hormonbehandling. Av de män som behandlats för sjukdomen har en mycket stor andel råkat ut för biverkningar och behandlingsskador som har förödande effekt på sexuell förmåga, livskvalitet och i många fall livslust.

Prostatacancer är en sedan länge styvmoderligt behandlad sjukdom. Många lever kvar i föreställningen att endast gamla män drabbas, som ändå ska dö snart och än mindre borde ägna sig åt sexuella aktiviteter. Därför ser vi stora brister i sjukvårdens intresse för dessa mäns hälsa och i forskningen om sjukdomens orsaker och botande.

Rätt är att sjukdomen vanligtvis drabbar äldre män. Men bättre folkhälsa och ökad livslängd har medfört att de flesta nydiagnosticerade har tio, tjugo eller ibland så mycket som trettio år kvar att leva, och rimligen borde ha samma rätt som andra till den vård som krävs för att upprätthålla god livskvalitet.

Men hur är det? Potensläkemedel, som på ett enkelt sätt motverkar en nedsatt sexuell lust och förmåga, anses inte av myndigheterna vara en tillräckligt angelägen fråga för att motivera högkostnadsskydd. Ändå rekommenderas dagligt intag redan i samband med behandlingen för att förebygga onödigt stor skada. En enda tablett kostar mer än 100 kronor. Det säger sig självt att endast ett fåtal har råd med en sådan utgift.

Vad man tycks förbise är att sexualiteten inte främst handlar om sexuell aktivitet. Sexualiteten är något mycket mer. Den är en grundpelare i personligheten, en livsnerv som påverkar energi, relationer, självkänsla och livslust. Det gäller alla, men på olika sätt för kvinnor och män, och är kärnan i det genuint kvinnliga och manliga. För den man som drabbas av cancer är det helt obegripligt att förvägras de läkemedel som behövs för att mildra skadeverkningarna av ännu ofullgångna behandlingsmetoder.

Det är inte nog med denna särbehandling av prostatacancerdrabbade. På senare tid har stora genombrott gjorts i kampen mot cancer med minskad dödlighet som följd. Vården har hittills saknat motmedel när prostatacancern spridit sig i kroppen. Antalet avlidna i sjukdomen har därför länge legat fast vid 2400 per år. Det senaste året har ett par nya läkemedel visat sig kunna bromsa sjukdomen. Fler är på gång. Utsikterna ökar för att allt fler kommer att få leva med sin cancer, inte dö av den. Men här sätter samhället stopp. Läkemedlen är dyra. Det gäller i och för sig alla nya mediciner inom cancerområdet eftersom de är resultatet av många års forskning. Men till det lägger man in i bedömningen av läkemedlets värde, att män med spridd prostatacancer vanligen är i pensionsåldern. Förlängning av livet i den åldern medför ökade samhällskostnader och mer konsumtion än produktion.

Det bistra beskedet till den prostatacancerdrabbade mannen är: glöm din manlighet och sexualitet, och lev helst inte för länge. Prostatacancerförbundet kräver ökad uppmärksamhet och respekt för landets vanligaste cancersjukdom!

FAKTA

DEBATTÖREN

Calle Waller, 75, Knivsta. Vice ordförande, Prostatacancerförbundet.

DEBATTEN

Många av de 10 000 svenska män som drabbas av prostatacancer varje år får också problem med sin sexuella förmåga. Potensmedel, som kan förbättra sexlivet och livskvaliteten för drabbade män, är i dag dyrt och omfattas inte av högkostnadsskyddet. Helt fel, anser dagens debattörer.

Calle Waller