ÅSIKT

Mikael Jansson och Micael Foghagen (SD): Vi har förödmjukat oss inför Ryssland

Ett funktionellt försvar kräver större försvarsanslag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Mikael Jansson.
DEBATT

Överraskade frågar vi oss varför det svenska flygvapnet inte mötte de ryska bomb- och attackplan som rörde sig i riktning mot svenskt territorialvatten. Helt tydligt var det en rysk anfallsövning mot Sverige. Det enda sättet i det uppkomna läget att visa att vi har ett försvar är genom att svenska plan möter och avvisar de ryska. Det synliggör den tröskel som ska finnas mot kränkningar av vårt territorium.

Det kan tilläggas att när våra Gripenplan väl går upp för att möta och identifiera vid gränsen har de inga robotar med sig, något som är unikt i världen. Endast automatkanonen är laddad, men den har begränsad verkan. Frågan är vad det visar en krigsmakt som övar anfall mot oss eller undersöker vår beredskap.

Varför uppvisar då försvaret denna svaghet? Problemet faller tillbaka på samma botten som när ”en vecka-försvaret” diskuterades – försvarsanslaget är för litet. Försvarsmakten och dess stödresurser kan inte leverera ett funktionellt försvar med så litet försvarsanslag. I regeringens fyraåriga budget minskar försvarsanslaget till omkring 1,1 procent av BNP. Det är orimligt lågt, och klart lägst i Norden. Sverigedemokraterna är det enda parti som vill öka anslaget, detta med sammanlagt 20 miljarder kronor i den fyraåriga budgetperioden.

Underfinansieringen gör att det måste sparas på reservdelar och tydligen också på vår beredskap. Många har trott att armén och marinen lider svårt av underanslag, men att vårt luftförsvar är starkt. Nu förstår fler att även flygvapnet är underfinansierat. Vi har nu förödmjukat oss inför Ryssland och visat dem att Sverige inte har incidentberedskap varje dag året runt.

Detta faktum är något som försvarsberedningen får ta in i sin bedömning.

Mikael Jansson

Micael Foghagen