ÅSIKT

Vi kräver nationell plan mot homofobi

Debattörerna: Att ansvariga politiker väntar på att problemen ska lösa sig själva är skamligt

En man vårdas av ambulanspersonal efter en attack mot Pridefestivalen 2003. Minst en av fyra tillfrågade unga hbtq-personer har under de senaste fem åren utsatts för våld eller hot.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är det International Day Against Homophobia and Transphobia. Det är en skammens dag, en dag som visar på oförmågan hos beslutsfatttare att skapa samhällen där alla räknas lika.

EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) passar på att presentera den största undersökningen hittills om hatbrott och diskriminering mot hbtq-personer där 93 000 har svarat.

Resultatet är skrämmande. Under en femårsperiod har 26 procent av deltagarna i undersökningen hotats eller utsatts för våld. Av de tillfrågade skol­ung­domarna är det två av tre personer som döljer eller ljuger om sin sexuella läggning på grund av rädsla.

60 procent av de ungdomar som definierar sig som hbtq-personer blir utsatta för negativa kommentarer i skolan och 80 procent av dem som svarat rapporterar om den mobbning som hbtq-personer utsätts för.

Unga hbtq-personer blir diskriminerade dagligen. Det är så illa att minst en av fyra utsatts för våld eller hot under den senaste femårsperioden och samtidigt känner många att det är lönlöst att anmäla den här typen av brott.

Det går inte längre att gömma sig bakom argumentet att den här typen av diskriminering skulle vara vanligare hos äldre generationer eller att det med tiden kommer att bli annorlunda.

Fördomar är inget som försvinner av sig självt. Det är dags att aktiva åtgärder presenteras både nationellt såväl som på EU-nivå. Att som ansvarig minister eller kommissionär sitta och vänta på att problemen ska lösa sig själva medan personer får utstå daglig diskriminering och våld är skamligt. Den som har makt att förändra har också ett ansvar att använda sig av den makten.

Socialdemokraterna, tillsammans med en rad hbtq-organisationer, skriver på en handlingsplan för EU med förslag på aktiva åtgärder som kan tillämpas på alla delar av samhället.

Av de som besvarat enkäten känner sig 19 procent diskriminerade då de sökt arbete. Nuvarande EU–lagstiftning är inte tillräcklig eftersom den endast omfattar diskriminering i arbetslivet, och inte fungerar när det gäller skydd av hbtq-personer på andra områden.

Det EU-lagförslag som skulle förbjuda diskriminering av hbtq-personer på andra områden, exempelvis inom utbildning eller i rätten till varor och tjänster, har behandlats av regeringarna sedan 2008 utan resultat.

I april i år frågade vi svenska socialdemokrater EU-kommissionär Vivian Reding, som är ansvarig för grundläggande rättigheter, vad hon planerar att göra mot den här typen av diskriminering. Svaret var intetsägande, bara att hon ska försöka se till att diskrimineringslagstiftningen tillämpas samt att länder följer EU:s grundläggande rättigheter.

Vi kan bara tolka detta på ett sätt – den ansvarige kommissionären anser att man inget ska och behöver göra, att det är bra som det är.

Det är ett lamt svar som speglar det politiska läget i EU. I dag styrs majoriteten av EU:s länder av högerregeringar med social­konservativa värderingar där den politiska viljan att bekämpa diskriminering mot sexuell läggning och könstillhörighet saknas.

Vi socialdemokrater kräver nu att den svenska regeringen visar en tydlig politisk linje och då inte bara i ord, utan också i handling. Vi anser att det krävs en aktiv plan för att motverka homofobi och transfobi på såväl nationell nivå som på EU–nivå och att vi får en heltäckande diskrimineringslagstiftning som även går utanför arbetsmarknaden.

Vi kommer att agera i såväl riksdag som i EU–parlamentet. Den svenska regeringen med Erik Ullenhag i spetsen måste berätta vad den ämnar göra. På samma sätt måste kommissionär Vivian Reading svara för vilka åtgärder hon vill vidta för att få ett sam­hälle där inte någon ska bli utsatt för diskriminering.

Jonas Gunnarsson

Anna Hedh

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Jonas Gunnarsson, 33, Hammarö. Riksdagsledamot (S). Anna Hedh, 46, Bryssel. Europaparlamentariker (S).

DEBATTEN: Idag är Internationella dagen mot homo– och transfobi. Idag presenteras också en stor internationell undersökning om hatbrott och diskriminering mot HBTQ-personer. Resultatet kräver enligt debattörerna vässad lagstiftning och en plan mot homo- och transfobi.