ÅSIKT

Invandringspolitiken har skapat en ny underklass

Jimmie Åkesson (SD): Problemen i Husby har inte bara sociala orsaker

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kravallerna som startade i Husby och som sedan spridit sig till förorter över hela landet sätter fokus på hur splittrat det svenska samhället blivit på bara några decennier. Sverige har visserligen upplevt kravaller tidigare men då har det varit oroligheter av en annan karaktär. Det som nu sker i förorterna är ett nygammalt fenomen som växt fram främst under 2000-talet.

Det utanförskap som finns i förorter som Husby går inte enbart att koppla till arbetslöshet och klasstillhörighet. Ungdomsarbetslösheten är i dag ungefär lika hög i gamla bruksorter som Laxå och Vännäs men trots det har vi inte sett några oroligheter där.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att det i Laxå finns en ungdomsgård med begränsade öppettider – i Husbys närhet finns det fem stycken.

Utanförskap kan se olika ut och bero på olika saker. I de invandrartäta förorterna ser vi problem som har sociala orsaker, som kan kopplas till problem med utbildning och arbete men också problem som bottnar i djup segregation.

Tilltron till myndighetspersonal är låg, språkkunskaperna dåliga och kontakterna med personer med svensk bakgrund är få. Dessa problem beror i grunden på en ansvarslös invandrings- och integrationspolitik som skapat en ny underklass som såväl socialt som kulturellt lever segregerade från det svenska samhället.

Det finns inga enkla lösningar på hur man förenar ett splittrat Sverige men vi har identifierat ett antal förslag som skulle förbättra situationen. Detta är några av förslagen:

1. Vi måste begränsa invandringen som bidrar till att fylla på det befintliga utanförskapet.

2. Människor som invandrar till Sverige berättigas till välfärd och utbildning. Rättigheter måste kompletteras med krav. Vi vill göra samhällsorienteringen obligatorisk och ställa krav på resultat inom SFI. Följer man inte kraven ska bidragen också minska. Medborgarskapet kan bli en morot till anpassning. Vi vill pröva om fler rättigheter kan kopplas till medborgarskapet samtidigt som kraven för att få medborgarskap skärps.

3. Föräldraansvaret måste tydliggöras. Vi vill göra det möjligt att dra in barnbidragen för föräldrar som inte tar sitt ansvar och samarbetar med socialtjänsten om barnen far illa och begår brott. Föräldrarna ska även kunna erbjudas obligatoriskt deltagande i föräldrautbildningar inriktade mot tonårsföräldrar.

4. EBO-lagen som ger asylsökande rätt att själva välja bostadsort bidrar till segregationen och måste rivas upp.

5. Det ska råda nolltolerans från polisens sida när det kommer till upploppsliknande uppträdande och skadegörelse. Dialog är bra men behöver kompletteras.

När förortskravallerna debatteras i svenska medier tycks alla vara överens – detta har ingen koppling till invandringspolitiken – det handlar om klass. I utlandet gör man en annan bedömning vilket exempelvis regeringarna i Danmark och Finland visat. Den socialdemokratiska integrationsministern i Danmark, Karen Hækkerup, uttryckte sig på följande sätt med hänvisning till Sverige:

”Vi har redan etniska proletariat på sina håll. Det handlar inte bara om att de är fattiga, det handlar om att det är en grupp människor som inte delar samma normer [...]”

Det vore önskvärt att Stefan Löfven lyssnade på sina danska partikamrater. Vi ser i dag ett växande antal stadsdelar där varken polis, brevbärare eller räddningstjänst på grund av hot kan ge medborgarna den service de förtjänar.  Invandringspolitiken har skapat en ny underklass men bakgrunden till dessa händelser handlar i första hand om identitet, lojalitet och upplevd tillhörighet. Ansvaret för detta faller inte på befolkningsgrupper utan ligger på de sju politiska partier som varit med styrt landet de senaste decennierna.

FAKTA

DEBATTÖREN: Jimmie Åkesson, 34. Partiledare, Sverigedemokraterna.

DEBATTEN: Oroligheterna i Husby i nordvästra Stockholm har diskuterats flitigt senaste två veckorna. Idag debatterar justitieminister Beatrice Ask saken i riksdagen på begäran av Sverigedemokraterna.

Jimmie Åkesson