ÅSIKT

Villkor för stöd skulle drabba en utsatt grupp

Replik: Eva Olofsson (V) om socialförsäkringar

DEBATT

Svar på Solveig Zanders debattartikel ”Försörjningsstödet får inte bli en medborgarlön” publicerad 17 juni.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är bra att Solveig Zander (C) är bekymrad över att allt fler får försörjningsstöd under långa perioder. Men hennes slutsatser är helt fel. De flesta som får försörjningsstöd är arbetslösa eller sjuka. Orsaken är regeringens historiska försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen. Försörjningsstödet har blivit ett andraklassalternativ till de försäkringar som ska skydda vid arbetslöshet och sjukdom.

Nu har regeringen dessutom infört Fas 4, så att de som söker ekonomiskt bistånd kan tvingas utföra motprestationer. När systemet tidigare använts i Landskrona utnyttjades de som fick försörjningsstöd till att rensa rabatter och måla hemma hos kommunala tjänstemän.

Vi var det enda parti som röstade mot Fas 4. Socialtjänsten ska inte ta över Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassans ansvar. Det felaktiga användandet av försörjningsstödet går ut över dem som verkligen behöver socialtjänstens stöd – människor med sociala problem, i missbruk och utsatta barn.

Zander föreslår nu att försörjningsstödet ska villkoras med krav på att genomgå grundskolan. Det skulle drabba de kvinnor som i sina hemländer nekats skolgång. Människor vill förbättra sina liv om de ges realistiska möjligheter. Förbättra i stället SFI för dem med för kort skolgång, bygg ut vuxenutbildning, satsa på folkhögskolorna och se till att människor har en rimlig försörjning under tiden. För att minska arbetslösheten krävs det investeringar som skapar jobb, inte fler piskor.

Eva Olofsson (V)

Riksdagsledamot i socialutskottet