ÅSIKT

Nya EU-reglerna är inget hot mot flintasteken

Svar på Christofer Fjellners debattartikel ”Låt oss bestämma själva om vi ska äta flintastek” (AB 20/6)

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Christofer Fjellner hävdar i Aftonbladet (20/6) att nya EU-regler hotar flintasteken. I artikeln förekommer flera felaktigheter som vi vill bemöta.

Det första felet är att Fjellner försöker bagatellisera frågan till att handla om vanligt salt, när de nya reglerna egentligen handlar om tillsatsen fosfat. Att använda fosfat är ett sätt att möra köttet och göra det saftigare med kemikalier. Det är inte konserverande och gör inte maten säkrare. På så sätt kan vanlig fläskkotlett säljas som fläskytterfilé. Vi tycker det är bra att EU begränsar tillsatser som kan lura konsumenterna och även påverka hälsan.

Det andra felet är att reglerna hotar flintasteken. Enligt ingrediensförteckningar finns det dock redan i dag flintastek utan fosfat.

Det tredje felet är att Livsmedelsverket påstås vilja tolka EU-reglerna hårdare än nödvändigt. Det stämmer inte. Det är EU som har skärpt reglerna, och de ger inget utrymme för tolkning.

Det vi tycker är bekymmersamt är att den okokta traditionella julskinkan hotas av de nya reglerna. Till julskinka används nitrit, som skyddar mot den livshotande matförgiftningen botulism. Nitrit gör alltså julskinkan säkrare. Därför kommer vi att slåss för julskinkan. Men vi kommer inte att slåss för tillsatsen fosfat.

Inger Andersson

Generaldirektör, Livsmedelsverket

FAKTA

Produkter och beredningar

Vilka tillsatser som får användas beror på om livsmedlet betecknas som en ”produkt” eller en ”beredning”. En köttberedning är kött som har ”beretts” på något sätt, till exempel saltats eller marinerats, och som ska tillagas innan den äts. Tillsatserna fosfat och nitrit får inte användas till beredningar, utan endast i produkter. Med de nya reglerna förtydligar EU att flintastek och fläskytterfilé inte längre definieras som produkter, utan som beredningar.

Källa: Livsmedelsverket