ÅSIKT

6F-facken: Kräv bra arbete till schysta villkor

Det går att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje år spenderas 550-600 miljarder av våra skattepengar i offentlig upphandling. Hur pengarna får användas regleras av lagen för att undvika korruption och kompistjänster. Vi garanteras också de bästa varorna och tjänsterna till det lägsta priset.

Under flera år har vi som konsumenter ställt fler och högre krav på hur varorna vi köper ska vara producerade. Fair trade, rättvisemärkning och närproducerat. Vi vill att maten som vi äter ska vara den bästa och att den ska vara tillverkad under så goda omständigheter som möjligt.

Men det är inte bara varor som upphandlas utan också tjänster. Det handlar om allt från målning till busstransporter och vård. Stat, kommuner, regioner och myndigheter är beställarna av de här tjänsterna. Vi skattebetalare är dåliga på att ställa krav på hur dessa tjänster produceras. Det finns ingen press på att de anbudsvinnande företaget ska ha kollektivavtal, meddelarfrihet för de anställda eller verka för maximal tillgänglighet för funktionshindrade anställda. I våras kom den offentliga utredningen Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) som säger: ”Både internationella och svenska erfarenheter talar för att genomtänkta och välformulerade sociala krav kan göra skillnad när det gäller att bidra till samhälleliga mål som antidiskriminering, ökad respekt för grundläggande rättigheter, bättre arbetsmiljö, ökad tillgänglighet och ökad sysselsättning.”

Vi inom 6 F har tagit den här utmaningen på allvar. Vi har letat upp platser och modeller för hur vi ska kunna förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Runt om i Europa är Storbritannien ett föregångsland med Social Value Act. Staden Rotterdam har under lång tid jobbat med en aktiv arbetsmarknadspolitik via sina upphandlingar. I Sverige har bland annat Malmö påbörjat ett arbete i denna riktning med "Vita jobb-modellen" som motverkar svart arbetskraft och stärker de anställdas rättigheter.

Vi har kommit fram till följande:

Inom befintlig svensk och europeisk lagstiftning är det fullt möjligt att ställa krav på att det anbudsvinnande företaget ska ha villkor i enlighet med kollektivavtal för sina anställda.

Genom att ställa tydliga och väl formulerade krav i sitt anbudsförfarande kan stat, kommun och region förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och bättra på sitt arbete med antidiskriminering.

Genom att ställa rätt krav kan det här också vara ett verktyg för ökad sysselsättning och en väg till riktiga jobb för de som står längst från arbetsmarknaden.

Rapportens slutsatser pekar i en tydlig riktning: Det går att ta social hänsyn vid offentliga upphandlingar. Det är hög tid att stat, kommun, regioner och myndigheter tar detta ansvar!

6F-fackförbund i samverkan:

Hans Öhlund, förbundsordförande Fastighets


Jonas Wallin, förbundsordförande Elektrikerna


Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna


Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads


Janne Rudén, förbundsordförande, SEKO

Fotnot: 6F:s rapport "Går det ta att ta social hänsyn vid offentlig upphandling? Europeisk utblick och svenska föregångskommuner"

presenteras vid ett seminarium i Almedalen den 4/7, 12:00.