ÅSIKT

Lorentz Tovatt: Bekämpa arbetslösheten – inte trafiksäkerheten

Replik på Hanna Wagenius debattartikel ”Att skaffa körkort är för dyrt och krångligt” publicerad 13 juli.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den dåliga matchningen på den svenska arbetsmarknaden är en av de största utmaningarna i Sverige just nu. Ungdomsarbetslösheten tillhör de högsta i Europa samtidigt som företag letar med ljus och lykta efter passande kompetens.

Men att ställa ungdomsarbetslösheten mot trafiksäkerheten är att skapa onödiga konflikter. När Hanna Wagenius (AB Debatt 13/7) vill försämra trafiksäkerheten på svenska vägar så spelar hon roulette med människors liv.

Wagenius menar att det inte är fastslaget vilka effekter den skärpta säkerheten i samband med körkortsutbildningen fått, men nämner själv att attityderna till bland annat fortkörning försämrats under de senaste åren. Faktum är att en undersökning från NTF för några år sedan visade att svenska pojkar är sämst i klassen i trafiksäkerhetsbeteende i Norden. Tveksamma attityder till hur vi beter oss på vägarna borde vara ett argument för att öka trafiksäkerheten, inte försämra den.

Wagenius saknar belägg för att kraven i körkortsutbildningen i sig skulle bidra till ungdomsarbetslösheten. Att förminska ungdomsarbetslösheten till en fråga om körkortsutbildningen är att inte ta problemet på allvar.

I dag tvingas arbetssökande och arbetsgivare tacka nej till varandra eftersom bostadsbristen i delar av landet är så stor. Bekämpa gärna den dåliga matchningen mellan de som vill ha ett jobb och de som vill anställa, bekämpa inte säkerheten på våra vägar!

Lorentz Tovatt

Språkrör, Grön Ungdom