ÅSIKT

Sluta mörka ditt eget partis ansvar, Löfven

Kinberg Batra och Polfjärd: Socialdemokraterna bär ett tungt ansvar för Vattenfall

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jessica Polfjärd och Anna Kinberg Batra.

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven säger sig nu vilja diskutera ansvarsutkrävande av Vattenfalls förvärv och affärer under de senaste åren. En seriös diskussion om ansvaret för bolagets affärer bör omfatta även hur Vattenfalls ökning av både risker och utsläpp tog fart i slutet av 1990-talet genom förvärven av tysk kärn- och kolkraft under tidigare socialdemokratiska regeringar.

Stefan Löfven lämnar i sina kommentarer de senaste dagarna flera obesvarade frågor vad gäller Socialdemokraternas intima kopplingar till, och mångåriga ansvar för, Vattenfall. Han har ett ansvar att förklara varför Vattenfall blev en storutsläppare av koldioxid och ägare av stillastående tysk kärnkraft. Stefan Löfven borde backa upp sin högljudda kritik mot regeringen med att svara svenska folket på följande frågor kring S ansvar:

Koldioxidchocken. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, under socialdemokratiska regeringsinnehav, gick Vattenfall från att i princip inte ha några koldioxidutsläpp alls till att bli Europas tredje största utsläppare, främst genom förvärv av brunkolsanläggningar i andra länder. Maud Olofsson inledde under sin tid som statsråd ett arbete för att bl.a minska Vattenfalls utsläpp. Hur menar Stefan Löfven att Socialdemokraterna tog klimatansvar som ägare? 

Kärnkraftsexpansionen. När Socialdemokraterna styrde storhandlade Vattenfall tysk kärnkraft. Samtidigt avvecklade de Barsebäck. I dag står de tyska kärnkraftverken stilla och Socialdemokraterna vill avveckla kärnkraften. Värdet på den tyska kärnkraften i Vattenfall har skrivits ned med 117 procent, att jämföra med totala nedskrivningar på gas om 42 procent. Hur ser Socialdemokraterna och Stefan Löfven på Vattenfalls satsningar på kärnkraft? 

Ansvaret. Beslutet att förvärva Nuon fattades av Vattenfalls styrelse, till hälften tillsatt av Socialdemokraterna och där bl. a. en före detta socialdemokratisk näringsminister ingick. Vid förvärvet av Nuon stämde styrelsen av med dåvarande ansvarigt statsråd Maud Olofsson, som ställde relevanta kontrollfrågor, tog in externa rapporter och efter det inte fann anledning att överpröva styrelsens beslut. Men hur fattades de tidigare besluten kring att köpa tysk kärnkraft och tysk kolkraft, och vilken var S-regeringens roll i de besluten? 

Socialdemokraterna är i dag långt ifrån det ansvarstagande och statsbärande parti de än gång var. Stefan Löfvens tilltrasslade resonemang och ovilja att ta ansvar för sitt partis hantering av Vattenfall visar på den förändring Socialdemokraterna har genomgått. Trots en vd som var tillsatt av en helt S-nominerad styrelse och en styrelse som vid köpet av Nuon bestod av hälften S-tillsatta ledamöter försöker Löfven mörka sitt partis ansvar. Inte heller vill han lämna besked kring den klimatförstörande expansion som Vattenfall genomgick under Socialdemokraternas tid i regeringsställning. Socialdemokraterna har många frågor att själva svara på om både risker och utsläpp från Vattenfall. 

Anna Kinberg Batra (M)

Gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott

Jessica Polfjärd (M)

Kommittéordförande i riksdagens näringsutskott