ÅSIKT

Digital journalistik ska inte beskattas högre än annan

Debattörerna: Sänk tidningsmomsen till 6 procent även på webben

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: DENNIS PETTERSSON
Samma produkt, olika pris.

Momsen på tidningar, tidskrifter och böcker ska vara sex procent, oavsett om de ges ut i tryckt eller digital form. Det slog kulturminister Adelsohn Liljeroth fast under ett seminarium i Almedalen.

En självklarhet, kan man tycka. Men verkligheten är en annan. Enligt EU:s momsregler får medlemsländerna tillämpa reducerad moms på vissa produkter, bland annat tidningar, tidskrifter och böcker. Men bara så länge de räknas som ”varor” på EU-byråkratiska. I digital form räknas tidningar, tidskrifter och böcker som ”tjänster”, och måste omfattas av den generella momssatsen, som i Sverige är 25 procent. Vilket alltså betyder att momsen på tidningar, tidskrifter och böcker fyrdubblas i takt med att läsarna flyttar ut på webben.

Aftonbladet i tidningskiosken: 6 procent. Aftonbladet Plus på nätet: 25 procent.Momsen på en vara avgörs med andra ord av vilket format den distribueras via, inte av dess innehåll. Trots att det självklart är journalistiken och litteraturen som den lägre momssatsen på tidningar, tidskrifter och böcker är tänkt att stödja, inte pappersindustrin.

Nu håller EU:s momsregler på att ses över, men för en ändring behöver EU-kommissionen medlemsländernas stöd. Om det stödet vädjade kommissionens viceordförande Neelie Kroes – tillsammans med EU-parlamentarikern Cecilia Wikström - direkt till Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter för några månader sedan, under rubriken ”Stoppa straffskatten på digitala medier”.

Hon skriver: "Den viktigaste motorn i Europas ekonomi i dag är utan tvekan IT-sektorn. Den här sektorn är redan i dag lika stor som hela den svenska ekonomin och växer med 12 procent per år, snabbare än Kinas BNP. Ur en politisk synvinkel är det viktigt att vi ställer oss frågan hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för denna digitala revolution. På den europeiska nivån diskuteras den här frågan inom ramen för den digitala agendan. Tyvärr är realiteten att digitala lösningar diskrimineras i en majoritet av EU:s medlemsländer.

(...)

Därför uppmanar vi Sverige som ett av de mest digitaliserade länderna i världen, liksom den svenska regeringen, att leva upp till sitt ansvar som förebild och att bidra till ett vidare erkännande bland övriga medlemsländer av IT-sektorns och digitaliseringens betydelse. Europa har inte råd att diskriminera en av de sektorer som har en så stor tillväxtpotential."

Också en enig riksdag har uppmanat den svenska regeringen att verka för teknikneutrala europeiska momsregler. Men på frågor om vad regeringen egentligen tänker göra för att åstadkomma en förändring av regelverket har finansminister Anders Borg, som företräder Sverige i EU:s råd för ekonomiska frågor, svarat undvikande: ”jag följer därför det pågående arbetet inom EU noggrant och konstruktivt”.

Varför, kan man fråga sig? Vad det handlar om är att tillåta EU:s medlemsländer att ha reducerad moms på digitala tidningar, tidskrifter och böcker - inte om att tvinga medlemsländerna att sänka sin moms. Något ytterligare undantag är det inte tal om. Och kostnaderna för en sänkning av tidnings- och tidskriftsmomsen är försumbara, för svensk del. Det skulle röra sig om ett intäktsbortfall för staten på ungefär 14,5 miljoner kronor per år, enligt riksdagens utredningstjänst. I jämförelse kostade sänkningen av krogmomsen nästan fem och en halv miljarder.

Till saken hör att det börjar bli bråttom. Ett nytt lagförslag presenteras redan i år. Sverige har bara några månader på sig att påverka de medlemsländer som fortfarande ställer sig tveksamma till teknikneutrala momsregler. Misslyckas man kommer digitaliseringen av tidningar, tidskrifter och böcker att hämmas av orättvisa skatter i åtminstone något decennium till.

Med andra ord: Adelsohn Liljeroths tydlighet måste bli Anders Borgs tydlighet. Och det snabbt.

Unn Edberg

Per Hultengård

Kerstin Neld

Bengt Ottosson

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Unn Edberg, chefredaktör och vd, Finansliv, ordförande för Sveriges Tidskrifter.

Per Hultengård, vd, Tidningsutgivarna. Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter. Bengt Ottosson, vd, Expressen, ordförande för Tidningsutgivarna.

DEBATTEN: EU:s momsregler innebär att medlemsländerna får ha sänkt moms på böcker, tidningar och tidskrifter, i Sverige 6 procent. Men på webben räknas produkterna som tjänster, och beläggs med 25 procents moms. Helt fel, anser dagens debattörer, som uppmanar regeringen att verka för teknikneutrala momsregler.