ÅSIKT

Stockholm behöver en egen hbt-stadsdel

Öppna Moderater Stockholm: Kommunen och näringslivet borde arbeta för att regnbågsmärka Gamla stan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Gamla stan i Stockholm.

De flesta större städer har en stadsdel som är väldigt hbt-orienterad, där regnbågsflaggorna hänger på rad. Inte Stockholm. De få ställen i Stockholm som vänder sig till hbt-publiken ligger utspridda i Gamla Stan, runt Slussen och nära Mariatorget på Söder.

Uppskattningsvis är 5-10 procent av befolkningen hbt-personer, vilket skulle innebära 100 000-200 000 personer i Stor-Stockholm, vilket är fler eller lika många som i en hel stadsdel i staden, men ändå lyser hbt-ställena med sin frånvaro. Trots att Stockholm har klassats som en av de mest gayvänliga städerna i världen efter Amsterdam är hbt-samhället i Stockholm litet, utspritt och likriktat.  Den hbt-person som vill gå ut och käka och samtidigt stödja den egna gruppen har man Torget eller möjligtvis Side Track att välja på, i varje fall vintertid. Visserligen mer än på de flesta orter i Sverige, men ändå inte vad vi förväntar oss av en stad av Stockholms storlek och av en stad som vill vara med och tävla bland de stora städerna i Europa.

Det är inte så som många människor i sin naiva välvillighet påpekar gång på gång att det inte ska spela någon roll vad människor har för läggning, könsidentitet eller könsuttryck, alla ska vara lika och umgås på samma ställen. Det ska inte behöva finns några hbt-ställen, enligt dem. Faktum kvarstår att det är roligare att gå ut på ett hbt-ställe, samtidigt som man stödjer hbt-gruppen och dess hbt-företagare samt ökar synligheten av hbt-personer.

Om Stockholm ska kunna vara med och tävla bland de stora städerna i Europa bör man se över möjligheterna och underlätta för företag som vänder sig till hbt-personer att kunna etablera sig i Stockholm. Detta skulle också öka incitamenten för hbt-personer att vilja flytta till Stockholm, men också stanna här samt, inte minst, öka hbt-turismen. För att det ska bli möjligt skulle såväl staden som näringslivet med kraft behöva arbeta för att en stadsdel i Stockholm ska bli regnbågsmärkt. Förslagsvis Gamla Stan där många hbt-ställen har legat och fortfarande ligger samt skulle detta sannolikt kunna öka turistintresset för stadsdelen ytterligare.

En stadsdel som är regnbågsmärkt skulle locka hit fler hbt-kryssningar från andra länder, än de som idag då och då ankommer Stockholm och bidrar till den så viktiga turistindustrin. Detta samtidigt som Stockholm också blir mer intressant för den del av hbt-segmentet som redan bor här och som inte har mycket att välja på i fråga om uteliv inom den egna gruppen, om man bortser från klubblivet, som ofta är på månadsbasis, och någon enstaka restaurang.

Stockholm behöver en regnbågsmärkt stadsdel som både tilltalar den egna hbt-gruppen såväl som det också skulle sätta Stockholm på kartan internationellt. Stockholm ska vara en av Europas ledande städer för hbt-personer, men just nu känns det som att vi inte tävlar på samma villkor med andra stora europeiska storstäder, därför behöver vi regnbågsmärka Gamla Stan.

Jenny Edberg

Marcus Sköld

Thomas Wyatt

Öppna Moderater Stockholm