ÅSIKT

Matresterna från festen blir biogas

Debattörerna: Tekniken kan ersätta en sjättedel av den bensin och diesel som används för världens transporter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ärade gäster vid kvällens bankett, välkomna till Stockholm. Här finns mycket mer än Nobelpriser att hämta.

Ikväll riktas världens blickar mot Stockholm när några av vår tids mest framstående vetenskapsmän hedras med Nobelpriset. Sverige är ett litet land. Likafullt hyser forskare över hela jordklotet stor respekt för vår Kungliga Vetenskapsakademis bedömning av vilka upptäckter som har störst betydelse för att göra den mänskliga tillvaron bättre. När det ringer från Stockholm, då lyssnar man.

Till ”festernas fest” i Stadshuset 2012 bjöds gäster från över 100 länder. När årets inbjudna ikväll tågar över stadshusets gård kan de uppmärksamma ana att 16 av de 84 stensatta kvadraterna på gårdens östra sida har ljusare färg än övriga, som om något nyligen grävts ner där.

Det som döljer sig under kullerstenarna är Stadshusets tankar för matrester. Sedan snart tio år finns i vår stad något som de flesta av gästerna vid kvällens fest aldrig hört talas om. Stockholm Vatten och SL ersätter diesel i bussar med ett drivmedel som inte bidrar till växthuseffekten. Bränslet tillverkas idag från avlopp, men kan likaväl göras av matrester. Bränslet heter biogas. Stockholm är den enda stad i världen som driver tvåhundrafemtio bussar på ett hundra procent ekologiskt bränsle tillverkat på plats. Det har vi all anledning att vara stolta över - men också att berätta om.

När ettusentrehundra middagsgäster ikväll ätit färdigt skrapas tallrikar och grytor rena och resterna går sen via kvarnar och tankarna under borggården till tillverkning av biogas.

Skulle Mr Arieh Warshel, en av årets tre kemipristagare, utöver sitt Nobelpris också ta med sig tekniken som börjar i Blå Hallens kök till sin hemstad Los Angeles kan stadens alla 2 221 bussar tanka klimatsmart biogas istället för som nu fossil naturgas. Bussar och avlopp finns redan på plats och matavfall saknas inte. Skulle alla Nobelfestens gäster ta med sig idén hem och deras respektive länder tillämpa tekniken efter Stockholms modell skulle klimatsmart biogas inom tio år kunna ersätta en sjättedel av den bensin och diesel som idag används för världens transporter. Tänk att något så enkelt som att sortera ut matrester kan göra så stor skillnad!

I oktober i år beslutade Stockholms kommun att försöka öka insamlingen av matavfall från stadens hushåll så att vi kan göra mer biogas. Det är utmärkt. Huddinge, Botkyrka, Haninge, Salem och Nynäshamns kommuner bidrar nu också kraftfullt till utvecklingen genom att teckna avtal om byggande av länets första biogasfabrik för matavfall. Låt oss nu tillsammans fortsätta arbetet med att göra Stockholm ännu bättre på biogas:

Vi som bor eller arbetar i länet genom att införa matavfallsinsamling hemma och på arbetsplatsen. Länets kommuner genom att samverka för en ökad biogasproduktion, och regionens företag genom att både införa sortering och i större utsträckning använda biogasdrivna bilar och bussar.

Då skapar vi ett Stockholm som ger både Nobelpristagare och andra som besöker vår stad ny kunskap att ta med hem. Kunskap för att lösa en del av den just nu viktigaste frågan för människors livsvillkor på jorden. Det ringer från Stockholm. Världen har goda skäl att lyssna.

Jan Rapp, läkare och ordförande Biogasakademin

Daniel Dronjak-Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande Huddinge

Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande Haninge

Hans Alfredson, regissör mm.

Alexandra Charles, ordförande 1.6miljonerklubben

Tomas Kreij, chef Resenärsservice Swedavia Arlanda Airport

Inger Mattsson, miljöchef Scandic Hotels

Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar Axfood

Kenth Edström, miljöchef If försäkringar