ÅSIKT

Ohederlig debatt om ungas organisering

LSU: Höj bidragen till ungdomsorganisationer

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Felix König, Ordförande, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

Det är dags att uppdatera synen av ungas engagemang och organisering. Alltför ofta utgår media och beslutsfattare ifrån att unga inte är engagerade idag, att organisationer är passé som form och att föreningslivet är ute efter att fuska. Inget kunde vara mer felaktigt. Hundratusentals unga är medlemmar i ungdomsorganisationer, de blir dessutom allt fler. Ungas engagemang är också större än någonsin. Dessutom är de flesta stödsystem kvalitetssäkrade och kräver revisionsintyg för att få offentliga bidrag.

Efter nyheten om det misstänkta fusket i Sverigedemokraterna har flera debattörer ifrågasatt offentligt stöd till föreningslivet generellt. De har skrivit om en fuskkultur, och att den inte bara finns inom SD utan generellt i föreningslivet, och särskilt i ungdomsorganisationer. LSU delar inte bilden eller analysen, och vi tycker att utgångspunkten för diskussionen är helt fel. Det påstådda fusket med bidrag hos ett av riksdagens partier säger något om det partiet, inte om föreningslivet i stort.

Istället för att blanda ihop olika bidragssystem och fokusera på de fåtal exempel när bidrag utbetalats felaktigt, så som skribenter i DN, Expressen och Aftonbladet gjort, borde diskussionen handla om hur organiseringen och civilsamhällets villkor kan stärkas. Ungdomsorganisationerna är många och växer i medlemsantal. De arbetar för ökad makt och självständighet för unga i Sverige, för en bättre fritid för unga oavsett bakgrund eller familjeförhållanden, och för att stärka rättigheterna för olika grupper av unga.

Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ungdom mot Rasism gick samman mot Reva och arrangerade en stor demonstration i Kungsträdgården i Stockholm. Fältbiologerna kämpar för miljön och mot de uppmärksammade kalkbrotten på Gotland.  Sveriges Elevråd SVEA och Sveriges Elevkårer ger unga makt över sin skolgång och för fram elevens perspektiv i den viktiga skoldebatten. Sveriges Unga Muslimer och Turkiska Ungdomsförbundet stärker unga människor utifrån religiösa och etniska identiteter i ett samhällsklimat där många upplever en tilltagande rasism. Unga Hörselskadade och Unga Synskadade ger unga med funktionsnedsättningar en viktig gemenskap. Dessa organisationer och många fler behöver stärkas.

Engagemanget är stort bland dagens unga, större än någonsin. Professorerna Erik Amnå och 
Joakim Ekman har i en omfattande studie kommit fram till att en stor del av dagens unga är engagerade, men ibland inte vet hur de ska kanalisera sitt engagemang. Studier från Ersta Sköndals högskola ger oss en liknande bild. Ungas organisering kan stärkas, om samhället erkänner hur viktig den är för demokratin, för ungas fritid och makt i samhället.

LSU:s rapport Fritidens prislapp visar att en ung person som är med i en idrottsorganisation ger 3,8 gånger mer i statligt stöd än om hen engagerar sig i en ungdomsorganisation. LSU vill se en utredning som granskar stödet till ungdomsorganisationerna för att på sikt höja det till samma nivåer som stödet till idrottens barn- och ungdomsverksamhet. För barn- och ungdomsverksamheter är det särskilt viktigt med offentligt stöd, eftersom målgruppen har sämre möjligheter att finansiera föreningarna på egen hand.

Men vad som är än viktigare är en debatt som faktiskt tar sin utgångspunkt i hur ungas engagemang och organisering verkligen ser ut. Endast så skapar vi förutsättningar för att göra unga ännu mer engagerade och organiserade, vilket skulle innebära att fler barn och unga får möjlighet till en bra uppväxt, en utvecklande fritid och mer makt i samhället. För det är det organiseringen handlar om.

Felix König

FAKTA

DEBATTÖREN: Felix König, Ordförande, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

DEBATTEN: Aftonbladet avslöjade i slutet av januari att Sverigedemokraterna ansökt om bidrag till ett kvinnoförbund som vid den tiden ännu inte fanns. Avslöjandet ledde till bred kritik mot bidrag till organisationer.

ARTIKELN HANDLAR OM