ÅSIKT

Hoten mot privat vård kommer från höger och vänster

26 vårdföretagare i ett upprop för den privata vården

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Colorbox

Privat driven vård och omsorg är just nu Sveriges mest utskällda bransch. Ledande politiker buntar ihop seriösa vårdentreprenörer med lycksökare och kriminella. Den vård som ges i äldreboenden som ägs av riskkapitalbolag jämförs på Aftonbladets kultursida av Daniel Suhonen med koncentrationslägren i Gulag, där miljontals människor plågades till döds. Debattörer sparkar utan helt ogenerat på tusentals anställda som ger uppskattad och professionell vård och omsorg.

Den bild dessa debattörer ger är inte sann och får inte stå oemotsagd. Annars finns risken att de som är ute efter att stänga de privata alternativen lyckas vilseföra opinionen, och kan driva igenom politiska beslut som allvarligt skadar välfärden.

Därför startar vi nu ett upprop till försvar för alla dem som i den privat drivna vården varje dag bidrar till ett bättre liv för hundratusentals människor. ”Vi gör skillnad – upprop för modern välfärd” är öppet för alla som vill visa sitt stöd för alternativen inom vård och omsorg. Parallellt med uppropet kommer vi att visa upp en mängd exempel på hur vi utvecklar välfärden.

Viktigast för patienter och brukare är förstås att vården är av hög kvalitet. Många tror idag att privata företag tjänar pengar på att spara in på kvaliteten. Det är tvärt om. Av de 20 bästa vårdcentralerna enligt patienternas bedömning är 14 privata. När brukare och anhöriga i Stockholms län bedömer hemtjänstutförare är 29 av de 30 bästa privata företag. Den bästa kommunala enheten kommer först på 27:e plats. Vi bidrar till kvaliteten, vi hotar den inte.

Rätten att välja är också viktig. Nio av tio svenskar anser att man måste kunna välja vårdgivare, och framför allt kunna välja bort en dålig vårdgivare. Men utan de privata vårdföretagen skulle det inte finnas särskilt många alternativ att välja mellan.

Vi bidrar till mångfalden. Mer än hälften av ungdoms- och missbruksvården bedrivs av privata vårdgivare, ofta specialister på särskilda problem. Tillsammas erbjuder de 400 HVB-företagen en bredd och en erfarenhet som enskilda kommuner aldrig skulle kunna upprätthålla.

Vi bidrar också till välfärdens utbyggnad. När en sjuksköterska eller en läkare startar en privat vårdcentral investerar hon i utrustning och lokaler med egna eller oftast lånade pengar. Också när företag bygger nya äldreboenden slipper skattebetalarna stå för investeringskostnaden. Många av dagens nya äldreboenden skulle inte kunna byggas om kommunen ensam måste ta hela ansvaret.

Vi bidrar också till jämställdheten. 54 procent av företagen inom den privata vården och omsorgen drivs av en kvinna. Det borde vara ännu fler, men ändå är det dubbelt så många jämfört med övriga näringslivet. Möjligheten till privat vårdföretagande innebär en chans för tusentals idérika och professionella kvinnor att starta och utveckla företag.

Vårt upprop syftar inte till att uppmana människor att rösta si eller så i valet. Hoten mot vårdföretagen kommer från både höger och vänster. Vårt mål är att våra politiker ska förstå att de 11 000 vårdföretagen med sina 160 000 medarbetare gör skillnad.

Varje hinder som läggs i vägen för vårdföretagandet är ett hinder för utvecklingen av en modern välfärd.

Ruth Berglund, sjuksköterska och vårdföretagare, Strukturrutan

Monica Nordstrand, sjuksköterska och vårdföretagare, Älvstorps Vårdhem

Susanna Daag, Arbetsterapeut och vårdföretagare, RO Omsorg

Therese Varre Josefson, läkare och verksamhetschef, Åsö Vårdcentral
Margareta Widborg, barnmorska och vårdföretagare, Mammakulan
Rustan Schlüter, familjeläkare och verksamhetschef, Berga Läkarhus

Maja Robsén, barnmorska och vårdföretagare, Mammaproffsen

Bengt Gustavson, grundare, Hela Sveriges Assistans
Christina Wahlström, barnmorska och grundare av Mama Mia 
Marita Eerola, sjuksköterska och vårdföretagare, Vårdstyrkan
Anki Nyzell Lindskog, sjuksköterska och vårdföretagare, Smedhälsan
Malin Lindley-Nord, sjuksköterska och vårdföretagare, Dedicare Doctor
Mats Brolin, verksamhetschef, Ekeby Hälsocenter Vårdcentral
Ann-Christine Sjölund, sjuksköterska och vårdföretagare, God Omsorg
Ilona Barnard, läkare och vårdföretagare
Anders Englund, läkare och vårdföretagare, Arrhythmia Center
Kristina Bardh, psykolog och vårdföretagare, Kosmo
Kirsten Hallman Pettersson, sjuksköterska och vårdföretagare, Adviva
Catarina Örnmar Helgason, beteendevetare och vårdföretagare, Lästringe-Alma
Charlotte Barouma, allmänläkare och vårdföretagare, Wästerläkarna
Lotta Wiström, barnmorska och vårdföretagare, Sinnligt
Birgitta Lundström, verksamhetschef och grundare, Din Hemvård
Lotta Peltoarvo, beteendevetare och vårdföretagare, StrandHälsan
Caroline Herlin, sjuksköterska och landschef, Diaverum
Katarina Johansson, undersköterska och vårdföretagare, HemTrevnad 
Jane Lindell Ljunggren, vårdföretagare, Hattstugan

FAKTA
ARTIKELN HANDLAR OM