ÅSIKT

Byggnads bedriver en oseriös kampanj

Svenskt näringsliv: Arbetsmiljöarbetet ska vila på fakta – inte myter

Fackförbundet Byggnads driver just nu en kampanj för en säkrare arbetsmiljö. Men genom att använda sig av gamla siffror beter sig förbundet oseriöst, vilket försvagar den samverkan som krävs för ett effektivt arbetsmiljöarbete, skriver i dag Svenskt Näringsliv.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Christer Ågren. Vice vd Svenskt Näringsliv.

Fackföreningen Byggnads bedriver en arbetsmiljökampanj med stortavlor, där man använder statistik från 1960-talet och en riggad undersökning för att vinna opinionen. Bortsett från att det visar hur oseriöst Byggnads som förbund hanterar viktiga samhällsfrågor så är agerandet också kontraproduktivt i det viktiga arbetet med att minska antalet arbetsplatsolyckor och förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

God arbetsmiljö är en förutsättning för konkurrenskraft och därmed också en förutsättning för vårt välstånd. Därför engagerar sig arbetsgivarsidan starkt i arbetsmiljöfrågor. Men bättre arbetsmiljö får vi genom samverkan, inte genom oseriös debatt.

Det är naturligt och bra att tragiska arbetsolyckor får uppmärksamhet men tack och lov går utvecklingen åt rätt håll. Byggnads hämtar sina siffror från slutet på 1960-talet då det dog nästan 300 personer per år i arbetsplatsolyckor. Förra året förolyckades 33 personer, vilket är det lägsta talet någonsin och en minskning med över 40 procent på två år. Det beror på att de farliga jobben blir allt färre och är ett kvitto på att företagens arbete samt samverkan och gemensamma ansträngningar ger resultat.

Det här betyder inte att allt är bra. Även om vi tillhör de bästa länderna i Europa när det gäller arbetsmiljö så ska vi inte slå oss till ro. Det är naturligtvis inte acceptabelt att människor dör och skadas på jobbet – varje olycksfall på arbetet är en tragedi. Ett obestridligt faktum är emellertid att vi aldrig haft så få dödsolyckor på arbetet som under år 2013.

Det finns dock myter kring arbetsgivarnas inställning till arbetsmiljöfrågorna som delar av facken gör sitt bästa för att vidmakthålla. Man vill gärna få det att framstå som att företagen tycker att arbetsmiljöfrågorna är något nödvändigt ont som man helst skulle slippa hantera. Det är helt fel. Våra undersökningar visar tydligt att medlemsföretagen tycker att arbetsmiljön är en prioriterad fråga. I moderna organisationer är i princip varenda anställd en nyckelmedarbetare. Det är självklart att man bryr sig om och värnar om sina medarbetare.

Det framgångsrika arbetsmiljöarbetet i Sverige bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare och måste grundas i en gemensam verklighetsbild och ömsesidig respekt. När det gäller exempelvis dödsolyckor så är det vanligaste att det finns en koppling till fordon och många av dem är rena trafikolyckor. Istället för att tala om de mer frekventa men inte så spektakulära fordonsolyckorna fokuseras diskussionen på olyckstyper som tack och lov endast står för några få procent av statistiken men som ger stort uppmärksamhetsvärde. Den fackliga skräckretoriken är farlig eftersom den inte bara riskerar att skada det gemensamma arbetet för en ännu bättre arbetsmiljö, den tar även fokus från de största riskerna.

Vi behöver tillsammans arbeta vidare för att minska risker, utbilda i säkerhet och förbättra kunskaper i riskbedömning. Om det arbetet ska fungera så måste debatten utgå ifrån verkligheten och vila på en seriös och faktabaserad grund. De tongångar vi hört från fackliga företrädare under det gångna året är destruktiva och skapar låsningar som försämrar förutsättningarna för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och fack.

Christer Ågren

FAKTA

DEBATTÖREN: Christer Ågren. Vice vd Svenskt Näringsliv.

DEBATTEN: Fackförbundet Byggnads driver just nu en kampanj för en säkrare arbetsmiljö. Men genom att använda sig av gamla siffror beter sig förbundet oseriöst, vilket försvagar den samverkan som krävs för ett effektivt arbetsmiljöarbete, skriver i dag Svenskt Näringsliv.

ARTIKELN HANDLAR OM