ÅSIKT

Rysk homofobi får ekonomin att stagnera

Debattörerna: Toleranta samhällen skapar fler jobb

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Anna Kinberg Batra, partiledare (M).

I dagarna avslutas de olympiska vinterspelen i Ryssland. Vi har fått ta del av fantastiska sportprestationer, men dessvärre också fått tillfälle att ta del av läget för mänskliga rättigheter i Ryssland, däribland för HBT-personer som har långt kvar till den trygghet och de rättigheter vid olika livsval som vi tar för givna i Sverige. Den ryska regeringens inskränkning av HBT-personers rättigheter, våldsdåd riktade mot homosexuella och en sjunkande toleransnivå för homosexuella bland befolkningen gör situationen akut. Homosexuellas rättigheter är mänskliga rättigheter. Själva poängen är därmed att de är desamma som heterosexuellas rättigheter. Men kränkningarna riskerar även att få negativa ekonomiska konsekvenser.

Sverige har en viktig roll att spela internationellt, inte minst för att visa vikten av öppenhet och tolerans. Här får man gifta sig med någon av samma kön, bilda familjer av olika slag och vi har rättsliga medel mot dem som gör sig skyldiga till hets och trakasserier. Öppenhet och tolerans är viktiga värden i sig, men forskning visar dessutom att de är avgörande för länders förmåga till ekonomiska framsteg. När vi nu ser tecken på ökande intolerans runt om i Europa behöver Sverige slå vakt om den trygghet och öppenhet vi är stolta över, och använda vår roll i världen till att påverka fler för mer öppenhet.

Sverige är både tryggt och kreativt. När till exempel den internationella konsultbyrån PWC nyligen rankade länders konkurrenskraft kom Sverige på en förstaplats. För att ta sig upp till toppskiktet räcker det inte att enbart prestera väl när det gäller traditionella indikatorer som BNP, tillväxt och inflation. Sveriges trygga rättssamhälle och förbättrade skattevillkor tillsammans med kunskapssatsningar och acceptans för olikheter lägger gemensamt grunden för en stark ekonomi.

Forskaren Richard Florida är en av flera olika forskare som visat att det finns en tydlig koppling mellan regioners öppenhet för homosexuella och deras grad av ekonomisk tillväxt. I samband med OS-invigningen publicerade Florida en artikel om ”homofobins världskarta”, som riktar sökarljuset mot bland annat Ryssland, där bara 16 % av befolkningen accepterar homosexualitet att jämföra med 60 % av amerikaner eller 90 % av tyskar. I artikeln har Florida mätt sambandet mellan attityder till homosexualitet och BNP/capita, och funnit ett tydligt positivt samband. Även faktorer som entreprenörskap och livskvalitet ser enligt artikeln ut att vara positivt korrelerade med öppenhet. Och omvänt – att neka människor sina livsval riskerar att försämra landets förmåga att förbättra ekonomi och livskvalitet.

När länder som Sverige, USA och Kanada arbetar för att slå vakt om öppenhet och tolerans ser vi hur jobben kan fortsätta utvecklas och växa fram. Toleransen i Ryssland har däremot gått bakåt under de senaste åren och vi ser hur detta i viss grad korrelerar med en ekonomi som bromsas in och inte klarar av att utvecklas i takt med omvärlden. Ur ett bredare perspektiv är det oroande att Ryssland och vissa europeiska länder utvecklas i fel riktning, det riskerar långtgående negativa mänskliga och även ekonomiska konsekvenser.

Det finns fortfarande länder och regimer som vill stänga gränser och befästa intoleransen i samhället. Men det fler borde inse är att det är både mänskliga och ekonomiska förlustaffärer. Både protesterna under OS och forskning om sambandet mellan öppenhet och välstånd borde mana fler, inte bara Ryssland, till att tänka om. Och till att inse att öppenhet inte är hotfullt utan tvärtom viktigt för att bygga starka samhällen.

Anna Kinberg Batra

Olof Lavesson

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Anna Kinberg Batra (M)

gruppledare och ordförande riksdagens finansutskottet, Olof Lavesson (M)

riksdagsledamot i näringsutskottet

DEBATTEN: Mycket fokus har riktats mot de antigaylagar och Rysslands repressiva hållning gentemot hbtq-personer. Dagens debattörer pekar på det samhällsekonomiska värdet i att skapa tolerans.

ARTIKELN HANDLAR OM