ÅSIKT

Medeltidsmoralism får oss att lämna centern

Debattörerna: Centern vill skapa ett övervakningssamhälle som vi inte kan stödja

Foto: PONTUS ORRE
Alexander Bard lämnar Centerpartiet.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi tror att man måste stå fast vid vissa grundläggande principer. Detta ger problem om man vill stödja ett parti som idkar byteshandel med sin principer i utbyte mot att få ingå allianser med partier som säljer ut just den ideologin. Detta har gjort det omöjligt för oss att behålla våra centerpartistiska partiböcker.

Centerpartiet hade en unik möjlighet att ta rollen som en relevant politisk kraft för framtiden med det frihetliga nya idéprogrammet som lanserades i början av 2013. Men programmet trasades sönder av en förvirrad kongress och en visionslös partiledning som på fullt allvar visade sig tro att ett utdöende Sverige kretsande kring dansbanor och kyrkbackar skulle vara en spännande vision för dagens svenska väljare. Där tappade vi även tron på Centerpartiets omdöme eller ens vilja att överleva.

Istället är det en unken moralism som driver Centerpartiet bort från principer som frihetlighet, jämställdhet och rättssäkerhet. Det finns flera frågor som Centerpartiet inte ens tycks förstår, men som gör det lättare för oss att känna oss hemma i Piratpartiet. För det första så ska man inte, under några omständigheter, använda unken medeltidsmoralism för att skapa lagar som inkräktar på människans rätt till sin egen kropp och som dessutom får rättssäkerheten att vrängas ut och in.

Centerkvinnorna har t ex meddelat att man driver frågan om att utvidga sexköpslagen till att även omfatta sexköp utomlands. Häri ligger två skarpa problem. Till att börja med antas svenskar följa lagen i både det land de för ögonblicket vistas i och i Sverige. Vad är nästa steg? En svensk som kör i 150 km/timmen på autobahn blir av med körkortet på grund av fortkörning då högsta hastighet på svenska vägar är 120 km/timmen? Fallen är identiska, men de har applicerats på olika typer av brott. Lagligt i ett land och olagligt i ett annat, men domen ska falla i hemlandet. Vem ansvarar för bevisbördan? Polismyndigheterna i det land där brottet inte ens är ett brott?

För det kan väl inte vara så att man ska lagföras olika vid hemkomst beroende på var i världen man befinner sig, eller? Hur ska det svenska rättsväsendet ens få vetskap om ett ”brott” som varken är ett brott eller utreds då det sker i ett annat land? Globala tjallare? Ska svensk polis rapportera brott mot sharialagar till muslimska länder? Ska Sverige utlämna frispråkiga ryska homosexuella till Putins ryska fängelser om de råkar befinna sig i Sverige där de utövar den svenska yttrandefriheten? Förslaget är en ren katastrof för rättssäkerheten. Vi vägrar att dela partifärg med sådana här vansinniga idéer.

Det andra problemet är att en misslyckad sexköpslag som endast skapar offer ska utvidgas. Den svenska sexköpslagens hittills största bedrift är att den har skapat fler betydligt offer för trafficking då sexhandeln har osynliggjorts och flyttat online. Prostituerade män och kvinnor har idag ingen som helst trygghet att förvänta sig av samhället. Är detta en framgång som förtjänar en vidare utvidgning? Sexarbetarnas egna organisationer säger blankt nej till den svenska sexköpslagen. Vi kan och vill inte på något sätt medverka i Centerpartiets blatanta översitteri mot de berördas egna röster.

Det finns ”goda” krafter inom Centerpartiet som inser att kampen för ett fritt och öppet Internet är en av 2000-talets största frågor. Tyvärr stryker de, liksom hela partiet, lätt på foten när det gäller dessa principer. Det är tragiskt, eftersom det fria nätet är den stora möjligheten i vårt tid att värna människors önskan om ett liv i frihet. Den arabiska våren visar på vikten av detta. Statens vilja att kontrollera oskyldiga medborgare via lagring av så kallad trafikdata har skapat en situation där folk väger sina ord på internet på guldvåg. I Tyskland har man konstaterat att folk numera drar sig för att kontakta präster, advokater, psykologer, journalister och andra av ”ömtålig” natur. Man vill inte att staten ska veta om att man kanske har ett problem eller sitter på värdefull information.

Vad är detta för samhälle? Centerpartiet sitter i en allians som vill skapa just ett sådant övervakningssamhälle i Sverige. Vi vägrar att stödja detta. Därför har vi valt att lämna Centerpartiet och engagera oss i Piratpartiet, det bästa partiet för dem som tycker att vi ska ha ett fritt och jämlikt samhälle där ordet ”omtanke” smäller högre än ”misstanke”.

Alexander Bard,

Erik Hultin

FAKTA

DEBATTÖERNA: Alexander Bard, filosof och författare

Erik Hultin, riksdagskandidat för Piratpartiet 2014

DEBATTEN: Centern har plågats av inre stridigheter sedan man presenterade ett idéprogram med kontroversiella förslag som månggifte och fri invandring. I förra veckan gick Alexander Bard till attack mot centerkvinnorna för att de är för moralistiska och meddelade att han lämnar partiet. I dag förklarar han närmare sitt beslut.

ARTIKELN HANDLAR OM