ÅSIKT

Missförstånd och felaktigheter

Replik från Arvsfondsdelegationen: Det har aldrig tidigare fördelats så mycket pengar ur fonden som nu

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ragnwi Marcelind, ordförande i Arvsfondsdelegationen

I en debattartikel kritiserar Handikappförbunden (HSO) Arvsfondsdelegationen och fördelningen av medel ur Allmänna arvsfonden. Dessvärre innehåller artikeln stora faktabrister och påståenden som måste bygga på missförstånd. HSO hävdar att det i dag är svårare att få stöd ur Allmänna arvsfonden jämfört med tidigare. Det har dock aldrig tidigare fördelats så mycket pengar ur fonden som nu. Fördelningen har ökat från 234 miljoner kronor till 546 miljoner kronor de senaste tio åren. Målet för 2014 är satt till 550 miljoner kronor.

HSO hävdar att fondens medel allt oftare ges till offentliga huvudmän på bekostnad av de ideella organisationerna. Sanningen är att 90-94 procent av det beviljade totalbeloppet gick till ideella organisationer under perioden 2006-2012. Andelen ökade under perioden och 2013 var den mer än 95 procent.

HSO hävdar att allt fler av deras medlemsorganisationer får avslag. Sanningen är att funktionshindersorganisationer är överrepresenterade bland de organisationer som får bifall.

Under år 2013 lanserade Arvsfondsdelegationen en särskild satsning som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning. Redan har drygt 102 miljoner kronor fördelats på 61 projekt över hela landet.

Alla beslut om nya projekt fattas av Arvsfondsdelegationen som består av sju personer utsedda av regeringen. Bland dessa finns HSO:s andre vice ordförande representerad. Arvfondsdelegationens kansli försöker så långt möjligt att ha en dialog med de organisationer som söker medel. Ambitionen är att förbättra dialogen ytterligare.

Ragnwi Marcelind

FAKTA

DEBATTÖREN: Ragnwi Marcelind, ordförande i Arvsfondsdelegationen

DEBATTEN: I Arvsfonden hamnar de pengar avlidna utan arvingar lämnar efter sig. Medlen ska användas till projekt för barn och unga med funktionsnedsättning. Fonden sköts av Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Men idag delas pengarna allt oftare ut till kommuner - och inte till de ideella organisationerna.