ÅSIKT

Nu lämnar jag svenska vårdkaoset - för Norge

Sjuksköterskan Päivi: Varför skulle vi stanna i Sverige - där vi inte får någon respekt?

Bristen på sjuksköterskor i Sverige blir ett allt större pro-
blem. SR:s Kaliber rapporterade nyligen om hur många sjukhus tvingas stänga vårdplatser, vilket leder till över-
beläggning och stora risker för patienter.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Päivi Vilkkavaara, 52, specialistsjuksköterska i anestesi- och intensivvård

Du och jag har hängt ihop länge. Hand i hand kämpade vi i branta uppförsbackar. Det är mycket stort att vara sjuksköterska. Att kunna stödja en människa i nöd och se ljuset vända är det vackraste man kan erfara.

Med tiden intog nya vindar vårdens Sverige. Vår relation blev mer och mer destruktiv och omvandlades till konstant stress, tårar och kaos.

Att ställas inför arbetssituationer där lagen inte längre kan följas för säker och lika vård för alla är oacceptabelt. Att man dessutom fortfarande förväntas göra detta arbete för lön som hånler åt en lämnar inga alternativ. Därför lämnar jag vården i Sverige.

Jag är inte ensam i detta sällskap. I Sverige pågår massflykt av sjuksköterskor av sällan skådat slag. Jag, likt många andra väljer Norge. Som ett lämmeltåg traskar vi över gränsen. Enade under stillsam protest och fast vägran.

Norsk sjukvård öppnar sina armar för oss. Tacksam för högkvalificerade sjuksköterskor utbildade av Sverige.

Låt mig ta mig själv som ett ekonomiskt exempel:

Svenska statens kostnad för min utbildning till specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård: ca 300 000 kronor.   

Rekryterings och inskolningskostnader på intensiv- och anestesiavdelnigar: ca 600 000- 700 000 krpnor.

Sammanlagt ca 1 000 000 kronor.

Jag är en av de ca 2000 svenska sjuksköterskor som varje år söker norsk legitimation.

Sammanlagt blir det ca 1,5- 2 miljarder kronor (alla är inte specialistutbildade), svenska skattepengar som flyttas till Norge. Varenda år. Sen tillkommer skatter på våra löner, som betalas till Norge.

Det krävs föga avancerad matematik att förstå den gigantiska förlusten som sker.

Rimligtvis bör detta väcka makthavarnas intresse. Varför lämnar ungefär hälften av antalet nyexaminerade sjuksköterskor landet varje år för att arbeta i Norge?

I stället försöker man åtgärda gapet med dyra lösningar som till exempel att anlita bemanningsföretag, betala övertid, beordra in sjuksköterskor mot deras vilja, hyra in konsultföretag eller betala sommarbonusar. Desperata åtgärder som gör sjukvården till en osäker plats för alla. Vårdskador står nu för cirka 15 procent av vårdens kostnader.

Att Sverige har nyligen har bestämt lägre utbildningskrav för sjuksköterskor från andra EU-länder och tillåter bemanningsföretag utan svensk kollektivavtal frakta in sjuksköterskor, bevisar att politiker har andra visioner än vårdsäkerhet.

Sjuksköterskor har med alla medel förmedlat situationens allvar. Makthavare svarar med ignorans. Likt ett pingisspel låter vårdsystemet ansvaret studsa runt i maktens korridorer.

Även om situationen inom vården förnekas av politiker talar statistiken sitt tydliga språk. Sjuksköterskor saknas i hela landet.

Sjukvårdens pågående dekadens kan endast vändas med ett annat system än den nuvarande där man bryr sig mer om ekonomin än hur människor mår. Vården anpassas till ersättningssystemet för att verksamheten ska hålla budgeten oavsett om det motsvarar patienternas behov eller inte.

Politikerna har nyligen beslutat för extra utbildningsplatser för sjuksköterskor till exempel i Stockholm. Uppenbarligen härskar blindögats politik.

Om de redan existerade sjuksköterskor lämnar vården på grund av villkoren som råder, varför inbilla sig att de nya skulle stanna?

Sveriges sjuksköterskor kräver respekt, rimliga löner och mänskliga arbetsförhållanden. Det är nog nu. Rean på sjuksköterskor är definitivt slut.

Päivi Vilkkavaara

FAKTA

DEBATTÖREN: Päivi Vilkkavaara, 52, specialistsjuksköterska i anestesi- och intensivvård

DEBATTEN: Bristen på sjuksköterskor i Sverige blir ett allt större problem. SR:s Kaliber rapporterade nyligen om hur många sjukhus tvingas stänga vårdplatser, vilket leder till överbeläggning och stora risker för patienter.