ÅSIKT

Pensionärer har fått starkare köpkraft

Moderater: Sverige är ett av de bästa länderna att åldras i

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige är ett rikt land och de som byggt vårt land starkt, pensionärerna, ska också få njuta frukterna av detta under sin ålderdom. I många länder i Europa har pensionerna sänkts och skatterna höjts under krisåren. I Sverige har däremot inte pensionärernas köpkraft minskat, utan tvärtom ökat betydligt för dem med lägst pensioner.

Riksdagens utredningstjänst har på vår begäran beräknat köpkraftens utveckling för olika pensionärsgrupper, alltså pensionernas utveckling efter skatt och prisökningar.

Det visar sig att sedan 2006 har ingen pensionärsgrupp fått försämrad köpkraft. Pensionärerna med lägst pension har ökat sin köpkraft mest, med över 11 procent utöver prisökningarna. Det visar att Alliansen prioriterat de pensionärer mest som har lägst pension.

Pensionssystemet är konstruerat för att vara långsiktigt hållbart och rättvist mellan generationer, så att notan för dagens pensioner inte skickas vidare till barn och barnbarn. Det svenska pensionssystemet är en förebild för många länder som reformerar sina pensionssystem.

De senaste åren har bromsen i pensionssystemet slagit till flera gånger, medan det varit en bra pensionsutveckling andra år. Diskussioner pågår om att förändra bromsen så att svängningarna mellan åren blir mindre. Kommande år tyder prognoserna på en god utveckling av pensionerna och totalt sett har pensionärerna haft en bättre pensionsutveckling efter pensionsreformen än vad man skulle ha fått med det gamla systemet. Även i det gamla systemet förekom sänkta pensioner: exempelvis under åren 1995 till 2001 sänktes pensionerna med betydande belopp i spåren av växande arbetslöshet efter bankkrisen.

Pensionärernas skatt har sänkts fem gånger sedan 2006, med över 16 miljarder kronor. 99 procent av pensionärerna har fått 500 kronor mer i månaden att leva på, och 75 procent har fått en förbättring med 700 kronor per månad. Organisationen Skattebetalarna har räknat ut att en pensionär med en pension på 15 800 kronor per månad har fått 50 000 kronor i sammanlagd skattesänkning sedan 2006.

Många pensionärer tycker, trots egna skattesänkningar, att det är orättvist med högre skatt på pension än på lön. Vi har förståelse för detta. Det var därför vi i valrörelsen 2010 lovade pensionärerna en ordentlig skattesänkning under denna mandatperiod. Detta har vi också genomfört. Skillnaden mellan skatten på lön och på pension har minskat sedan 2010.

Syftet med jobbskatteavdraget är att få fler i arbete och öka antalet arbetade timmar. Detta har en avgörande betydelse för pensionernas uppräkning kommande år. Avdraget har god effekt enligt bedömare som Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen, Svensk Näringsliv, LO och Finanspolitiska rådet. Det är positivt för pensionärerna eftersom det medför bättre pensionsutveckling än det annars skulle ha blivit. De över 100 000 pensionärer som arbetar lite extra får dessutom dubbelt jobbskatteavdrag.

Alliansen har också gjort andra förstärkningar av pensionärernas ekonomi, inte minst har vi förbättrat bostadstillägget. Men även sänkt fastighetsskatt, rot- och rutavdrag har förbättrat ekonomin för många pensionärer.

Ekonomi i all ära, men en god vård omsorg är också viktigt för många av vår äldre. Enligt flera internationella undersökningar är Sverige ett av de bästa länderna i världen att åldras i när man mäter både ekonomi, hälsa, omsorg och andra faktorer. Och enligt Socialstyrelsens omfattande enkät till 140 000 pensionärer förra året är 85-90 procent av pensionärerna och deras anhöriga ganska eller mycket nöjda med särskilt boende och hemtjänst.

Lars-Arne Staxäng (M)

Jan Ericson (M)

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Lars-Arne Staxäng (M), 54, riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet och ledamot i pensionsgruppen.

Jan Ericson (M), 53, riksdagsledamot och ledamot av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

DEBATTEN: Många pensionärer är kritiska till att de inte fått samma skattesänkning som de fem jobbskatteavdragen inneburit för alla med arbetsinkomst. Dessutom har den så kallade bromsen i pensionssystemet lett till sänkta pensioner. Men pensionärerna har också gynnats av Alliansens skattepolitik, skriver dagens debattörer.