ÅSIKT

Vad gör ni åt orättvisa pensionssystemet?

Replik från SPF: Vi vill ha besked, inte försvarstal från Alliansen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vilka andra grupper i samhället skulle nöja sig med att ”köpkraften inte har minskat”?

M-ledamöterna medger alltså att pensionärernas köpkraft inte heller har förbättrats. Mellan 2010 och 2014 har pensionerna minskat med två procent samtidigt som lönerna har ökat med 15 procent. Ett normalt pensionärshushåll har idag runt 500 kronor mindre i plånboken, varje månad, än förra året. Är detta i linje med pensionsöverenskommelsen på 1990-talet; att pensionerna ska utvecklas i takt med lönerna?

Pensionssystemet är underfinansierat, och inga konkreta lösningar på detta har presenterats. Underfinansieringen leder till att bromsen slår till, vilket skett tre gånger de senaste fem åren, trots att det i pensionsöverenskommelsen sades att detta skulle ske endast i sällsynta fall. Tre utav fem år är inte sällsynta fall.

När ska ni medge att pensionssystemet inte blev som det var tänkt?

Det är bra att Alliansen har sänkt skatten för löntagare och för pensionärer. Men pensionärer betalar fortfarande högre skatt än löntagare med samma inkomst, trots att vi oftast har lägre inkomster.

Detta är orättvist och gör att pensionsinkomsterna halkar efter ytterligare. Ändå fanns inga satsningar på äldres ekonomi i vårbudgeten. Vi i SPF vill att pensionärsskatten avskaffas och att underfinansieringen i pensionssystemet upphör.

När kommer besked, istället för försvarstal om vad ni gjort, på vad Alliansen vill framöver för pensionärerna?

Karl Erik Olsson
ordförande Sveriges pensionärsförbund, SPF