ÅSIKT

Kemikalier i frukt - farligt eller överdrivet larm?

Foto: Colourbox
DEBATT

9 av 10 frukter innehåller kemikalier, enligt en ny undersökning från Naturskyddsföreningen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men nu får rapporten kritik för att vara skräckpropaganda.

– Nivåerna ligger långt under gränsvärdena. Det här skrämmer folk i onödan, säger Anneli Widenfalk från Livsmedelsverket, som medverkar i kvällens "20 minuter"

En ny undersökning från Naturskyddsföreningen visar att 9 av 10 frukter innehåller giftiga ämnen och bekämpningsmedel. Men enligt Livsmedelsverket, som utför de här kontrollerna, så är kritiken överdriven och alarmistisk. I kvällens "20 minuter" möter Naturskyddsföreningens vice ordfördande Johanna Sandahl kritiken från Anneli Widenfalk, riskvärderare på Livsmedelsverket som går ut på att mängden kemikalier i frukten är mycket låg.

– När Naturskyddsföreningen går ut så här hårt och uppmanar folk att äta ekologiskt kanske det resulterar i att man väljer bort frukt och grönt helt. Och det är en hälsorisk, säger hon.

"Ämnena är hormonstörande och cancerogena"

Men enligt Johanna Sandahl är det viktigt att människor får reda på att oekologiskt frukt innehåller gifter eftersom vi utsätts för allt större exponering av kemikalier överlag i samhället i dag.

– De här ämnena är hormonstörande, cancerogena och reproduktionsstörande. Och även om nivåerna är under gränsvärdena så vet vi väldigt lite om de så kallade cocktaileffekterna, hur olika giftiga ämnen i kroppen tillsammans påverkar hälsan, säger hon.

Hon tycker att politikerna behöver ta sitt ansvar och förbjuda en del ämnen. Och att kommuner och landsting måste höja ambitionerna när det gäller att ta in ekologisk mat och frukt.

– Alla barn ska kunna äta ekologisk frukt, säger hon.

Målsättningen att helt gå över till ekologisk produktion av mat, frukt och grönsaker anser Anneli Widenfalk är orealistisk.

"Forskningen oense om ekologisk odling"

– Forskarna är väldigt oense om huruvida ekologisk odling är hållbar. Det är redan svårt att försörja jordens befolkning med mat. Det vi behöver är att få till en hållbar användning av bekämpningsmedel, säger hon.

Detta synsätt vänder sig Naturskyddsföreningens vice ordförande starkt emot.

– Jag förstår inte hur man kan tro att man ska vara beroende av bekämpningsmedel som kräver olja och fosfor när det är ändliga resurser. Vi måste bygga om hela systemet och börja odla på annorlunda sätt, säger hon.

Hon tror inte heller att informationen om gifter i frukt får folk att sluta äta frukt och grönsaker helt.

– Folk vet att det är nyttigt med frukt och grönt men man måste få rätt information och kunna ta ett rationellt beslut, säger hon.

Missa inte debatten i "20 minuter" klockan 18 ikväll