ÅSIKT

Bötfäll EU-länder som hbtq-diskriminerar

Debattörerna (MP): Europa får inte tiga när gayrättigheter kränks

Fem år har gått sedan första homoäktenskapet i Sverige - men nu hotas hbtq-rättigheter på flera håll i Europa.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Imorgon är en historisk dag.

Den första maj för exakt fem år sedan vigdes Sveriges första samkönade par av Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand.

Äktenskapslagen ändrades från att endast tillåta heterosexuella par att vigas till att göra äktenskapet könsneutralt. En klar majoritet i riksdagen – förutom Kristdemokraterna – röstade för lagen. Sedan 2009 har därför fler än 3 265 par, två killar eller två tjejer, kunnat ingå äktenskap på samma juridiska villkor som mellan en man och en kvinna.

Att fritt kunna ingå äktenskap mellan två människor oberoende av kön är få förunnat än idag, så även i Europa. Främlingsfientliga partier är på frammarsch runt om i Europa. De vill stänga EU för omvärlden. De sprider fördomar och ställer människor mot varandra. Vi vill annorlunda.

De gröna i Europa står tillsammans upp mot homofobi, rasism och främlingsfientlighet.

Vi kan se tydliga bakslag för hbtq-rättigheter i många europeiska länder och på andra håll i världen. I Ungerns grundlag har äktenskapet slagits fast att vara mellan en man och en kvinna och Kroatien har i en folkomröstning i vintras ändrat tillbaka lagen som tidigare legaliserat samkönade äktenskap. Spanien har ändrat sin syn på rätten till fri abort och debatten hårdnar om rätten till samkönade par ska fortsätta få ingå äktenskap.

Intoleransen mot hbtq-personer syns tydligt när Pridefestivaler i flera länder har förbjudits eller ställts in. Intoleranta attityder som antifeminism, homofobi och rasism hänger ihop och vi ser spridning av dessa som djupt oroande.

Miljöpartiet tolererar inga former av diskriminering. EU får inte stillatigande acceptera att grundläggande mänskliga rättigheter kränks.

Brutaliteten i synen på HBTQ-personer runt om i världen är djupt oroande. I Uganda har nyligen livstidsfängelse införts för homosexuella och upp till sju års fängelse för anhöriga eller vänner som inte rapporterar in homosexuella till polisen. Att leva som homosexuell i Kamerun är idag förenligt med dödsstraff. I Ryssland bestraffas ”homosexuell propaganda”, vilket kan vara allt från att två killar håller varandra i handen offentligt eller att en person har en prideflagga på sin ryggsäck.

Miljöpartiet de gröna vill stärka arbetet för sexuella rättigheter inom EU.

Vi anser att EU ska få fler och starkare verktyg för sanktioner mot medlemsländer som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. Det kan handla om verktyg som att utdöma böter, att ogiltigförklara diskriminerande lagstiftning eller att göra det lättare att tillfälligt frånta landet rösträtten i EU. Det ska vara ett krav för medlemskap i unionen att en stat inte diskriminerar eller tillåter diskriminering av dess medborgare baserat på kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Vi arbetar för ett lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen. Vi vill även att fler medlemsstater tar ett större ansvar för att ge skydd åt hbtq-personer på flykt.

Miljöpartiet de grönas vision för EU är tydlig.

I ett Europa där det blåser kalla vindar vill vi vara en varm röst i EU-parlamentet och arbeta för att minska diskriminering och utanförskap och öka medmänskligheten.

Peter Eriksson (MP)

Petter Forkstam (MP)

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Peter Eriksson (MP), riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet.

Petter Forkstam (MP), sammankallande i Grönt hbtq-nätverk, vigselförrättare och kandidat till EU-parlamentet.