ÅSIKT

Sverige sviker tolkarna - igen

Afghanistanveteraner: Regeringen tar fortfarande inte hand om människorna som tjänat svensk militär

Foto: Magnus Wennman
Lokala tolkar i Afghanistan har hjälpt svensk militär vid farliga uppdrag, ofta med risk för sina liv.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I december förra året deklarerade sittande regering med migrationsminister Tobias Billström (M) i spetsen att tolkfrågan var löst och att det fanns en ”ordning” för att hjälpa de tolkar som möjliggjort en svensk militär insats i Afghanistan.

Tolkarna är utsatta för hot och livsfara i sitt eget hemland på grund av sina insatser för Sverige, och betraktas som landsförrädare av talibaner och kriminella gäng som motsätter sig det folkvalda styret i landet.

Den svenska regeringens lösning innebär att tolkar – som det bedöms föreligga hotbild mot – har möjlighet att söka asyl i Sverige via ett kvotflyktingprogram tillhörande FN-organet UNHCR. Denna lösning har regeringen med berörda myndigheter, Försvarsmakten och Migrationsverket, lyft fram i media som ett kvitto på att Sverige tar sitt ansvar.

Men så i förra veckan rasade korthuset.

Sveriges radio sände flera reportage, delvis baserade på tidigare hemligstämplade uppgifter, som pekar på att migrationsministerns och regeringens ”ordning” inte fungerar.

I rapporteringen framgick att Försvarsmakten frånsäger sig ansvaret för tidigare anställda tolkar och uppmanar tolkarna via sms att på egen hand genomföra en riskfylld resa till ett tredje land, exempelvis Iran eller Pakistan, då asyl via kvotflyktingsprogrammet inte är möjligt att söka i hemlandet.

Denna uppmaning att söka sig till ett tredje land är särskilt uppseendeväckande då Migrationsverket på förhand bedömt resan som utsiktslös. Tolkarnas chanser att få asyl, efter att ha genomfört den farliga resan med risk för att bli ertappade med nödvändiga dokument av talibaner och motståndsmän, är ytterst små.

Det är nämligen enbart 1 procent av världens flyktingar som har möjlighet till vidarebosättning i vad som bedöms som säkra länder och i förlängningen asyl via FN-organets kvotflyktingsprogram.

Sveriges regering belastar således ett internationellt program - vilket minskar möjligheten till skydd för behövande flyktingar från andra konfliktländer - i en högst nationell angelägenhet.

Vidare har den lösning som migrationsministern presenterat kritiserats av ledamöter i socialförsäkringsutskottet, det utskott i riksdagen som hanterar migrationsfrågor. En hänvisning till strikt sekretess inte bara rörande individerna, utan även hela processen i sig, har också skapat en brist på transparens som gjort det svårt att sätta tillit till den presenterade lösningen.

Istället för att ta sitt moraliska ansvar förlitar sig sittande regering på att FN ska lösa ett problem som Sverige har orsakat på egen hand.

Tolkarna är utsatta för hot och livsfara på grund av något de gjort för Sverige. Då vore det klädsamt om Sverige erkänner problematiken som en nationell angelägenhet och tar ansvar för den verksamhet som en svensk myndighet har bedrivit utomlands.

Lokaltolkarna i svensk tjänst har bistått den militära insatsen under rutinmässiga uppdrag, intensiva eldstrider och viktiga möten med lokala aktörer. Det är människor som vi arbetat nära tillsammans med och som gjort stora personliga uppoffringar.

Att omhänderta denna särskilt utsatta grupp av människor har inte varit möjligt med hänsyn till vår nuvarande svenska asyllagstiftning; den runda klossen går inte ner i det fyrkantiga hålet.

Men bevisligen fungerar heller inte migrationsministerns lösning via kvotflyktingsprogrammet. Det är avsett för just flyktingar som UNHCR bedömer särskilt utsatta, inte tidigare anställda vid svenska militära förband.

Det är hög tid för Sverige att anpassa sin lagstiftning och skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, som riskerat livet och dött för att tjäna svenska intressen, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Callis Amid

David Bergman

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Callis Amid, Afghanistanveteran, konsult inom verksamhetsutveckling, medaljerad för insatser i samband med svåra strider 2011.

David Bergman, Afghanistanveteran, arméofficer, doktorand och författare.

ARTIKELN HANDLAR OM