ÅSIKT

Sluta hacka på oss för att vinna röster, MP

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som politiker är det på sin plats att först och främst ta reda på hur det egentligen förhåller sig innan man går ut med populistiska utspel. Det är sorgligt att ingen av skribenterna ens bemödat sig att besöka några av Sveriges kycklingbönder för att se vad som är skillnad mellan kyckling och kyckling. Vi känner överhuvudtaget inte igen oss i den bild som målas upp och undrar var i all världen uppgifterna kommer ifrån.

Som företrädare i Europaparlamentet borde man också känna till att EU har tagit intryck av de djurskyddsregler som finns i Sverige – men tyvärr orkar inte debattörerna ända fram här. Djurskyddskraven i Sverige är fortfarande mer långtgående än i övriga EU. Det innebär att den svenska kycklingen kostar lite mer och att vi bönder har väldigt svårt att konkurrera mot lågprisimporten, i synnerhet i skolor, dagis och övrig offentlig sektor när endast priset ställs som krav.

Vi vill på samma sätt som Miljöpartiet att de övriga kraven som ställs i Sverige även ska omfatta övriga EU. Det handlar exempelvis om förbud mot näbbtrimning, krav på sittpinnar, fönster i kycklingstallarna, lika höga krav i bedövning vid slakt och att antalet djur i stallarna ska vara lika lågt som i Sverige. Här har Miljöpartiet ett tydligt uppdrag att verka för bättre förhållande för kycklingar inom hela EU. Det ställer vi oss bakom!

Men, Helena, Carl och Göran ni borde ta reda på fakta och hur det faktiskt ser ut på våra svenska gårdar innan ni gör utspel – annars skulle man kunna tro att det bara handlar om röstfiskeri. Nej, välkomna ut i verkligheten och helst innan ni använder oss som hackkycklingar i en osaklig debatt.

Elisabeth Nilsson

Jenny Anderson

Per Lindahl

Olof Dahlqvist

Roland Bengtsson

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Elisabeth Nilsson, kycklingbonde i Sörmland, Jenny Anderson, kycklingbonde i Småland, Per Lindahl, kycklingbonde i Skåne, Olof Dahlqvist, kycklingbonde i Blekinge och Roland Bengtsson, kycklingbonde i Halland.

ARTIKELN HANDLAR OM