ÅSIKT

Vem tar ansvar för den oetiska vapenexporten?

Svenska Freds: Vi är trötta på regeringens och FOI:s bortförklaringar om Kinaaffären

Foto: SVT
Försvarsministern gav samma svar i Aktuellt totalt tio gånger.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den nyligen avslöjade Kinaaffären och den tidigare Saudiaffären visar tydligt på den kultur som till stor del präglar vapenexportfrågorna och Sveriges militära samarbeten. När kontroversiella samarbetsländer står på agendan vill ingen ta ansvar.

Vapenembargot mot Kina var ett välbehövligt svar på massakern på Himmelska fridens torg, då demokratikämpar brutalt slogs ner av regimen. Östasien är i dag den region i världen som upprustar mest och det finns från Kinas håll ett stort intresse att få tillgång till militär materiel och kunskap trots vapenembargot. Kärnvapenupprustningen och konflikterna med Japan och Taiwan är några av de säkerhetspolitiska problemen. Genom samarbetet kring programvaran Edge hjälper Sverige till att stärka Kinas militära förmågor.

Att FOI medvetet designar ett upplägg i syfte att kringgå regelverket för att kunna samarbeta med diktaturen Kina är oacceptabelt. I en demokratisk stat måste det kunna finnas förtroende för att myndigheterna inte åsidosätter lagen eller försöker avsäga sig sitt ansvar. Det förtroendet går idag inte att känna för FOI:s ledning.

När det för andra gången visat sig att FOI använt sig av bulvanupplägg går det inte att låta bli att ställa sig frågan om det finns andra liknande fall. En trovärdig genomlysning måste göras av myndighetens internationella samarbeten.

Regeringen har det yttersta ansvaret och måste också granskas. Att försvarsminister Karin Enström trots avslöjandet om Kinaaffären uttrycker förtroende för ledningen på FOI är häpnadsväckande.

Svenska Freds har ofta varnat för hur svensk vapenexportpolitik är starkt påverkad av vapenindustrins intressen, regionalpolitik och personliga kontakter. Kinaaffären visar hur myndigheten FOI:s strävan att behålla verksamhet och säkra de egna projekten har fått gå före både regelverk och vår säkerhetspolitik. FOI har själv publicerat grundliga rapporter om Kinas säkerhetspolitiska läge. Om det är någonstans som kunskapen borde finnas om de stora riskerna med detta projekt är det på FOI.

Uppdrag Gransknings inslag väcker också frågor kring exportkontrollen. Kontrollmyndigheten ISP menar att FOI undanhållit viktig information om vad samarbetet handlade om och vem de skulle samarbeta med. ISP:s roll är att kontrollera materiel som är ”särskilt utvecklad för militärt bruk” eller som "tillverkas för ett legitimt civilt bruk, men som också kan användas militärt för exempelvis tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel”.

Mjukvaran som FOI och KTH vill överföra till Kina har uppenbara militära användningsområden, som att till exempel räkna på missiler och bombfällning. Eftersom det rör sig om en mjukvara utvecklad för och uppenbart anpassad för militära syften borde det inte rått några tvivel om att den borde stå under ISP:s kontroll, oavsett mottagarland.

Att andra länder nekat Kina liknande samarbete visar att det, tvärt emot vad FOI menar, är ett djupt problematiskt militärt samarbete.

Det finns en storslagen brist på politiskt ansvarstagande vad gäller svensk vapenexport. Vi och många med oss är trötta på bortförklaringar. Försvarsministerns medverkan i Aktuellt igår var en närmast övertydlig illustration av det.

Trots tydliga bevis låtsas Enström som ingenting och försöker reducera det hela till ”anklagelser”. Vi är alla värda mer respekt än så.

Anna Ek

Linda Åkerström

FAKTA

Debattörerna:

Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Linda Åkerström, nedrustningsansvarig, Svenska Freds.

Debatten:

I veckan avslöjade Svt:s Uppdrag granskning FOI:s planer på att sälja avancerad svensk flygvapenteknik till Kina, med hjälp av KTH, Kungliga tekniska högskolan.

I EU är det förbjudet att exportera vapen till diktaturen.

FOI tillbakavisar uppgifterna om att det skulle skett någon hemlig affär.