ÅSIKT

Svensk äldreomsorg ska bli ännu säkrare

Maria Larsson (KD): Vi satsar nära 200 miljoner kronor på bättre kontroller

Cirka 220 000 svenskar över 65 år och 21 000 under 65 får hjälp av hemtjänsten. Timpriset på hemtjänsten sätts av kommunen och det finns i dag inget tak. Ett sådant vill dock Vänsterpartiet införa, så att alla ska ha råd att köpa alla de timmar de har rätt till. Med maxtaxa ska alla äldre ha rätt till den hjälp de har beviljats, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: VILHELM STOKSTAD
Maria Larsson (KD).

Åtta av tio äldre vill ha möjlighet att göra ett aktivt val av exempelvis hemtjänst. Själva förutsättningen för detta är att det finns olika leverantörer att välja på. Men de äldres rättighet till självbestämmande är inte given. Tvärtom är frågan om valfrihet troligen den största skillnaden mellan Alliansen och de socialistiska partierna.

Vänstern håller ofta fram den privata vården som sämre. Det finns inget stöd för en sådan generalisering. I mediernas rapportering förekommer brister inom den kommunala hemtjänsten, liksom den privata. Då är det viktigt att kontroll och uppföljning fungerar. Därför föreslår nu Alliansen en utvecklad och förstärkt tillsyn för att ytterligare stärka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Regeringen vill tillsammans med kommunerna utveckla ett system för kommunernas egenkontroll för både privat och offentligt driven verksamhet. För klart är att statens tillsynsmyndighet aldrig kan kontrollera alla verksamheter, därför måste kommunernas egenkontroll utvecklas. Kommunerna ser olika ut i vårt land. Åre kommun med endast en invånare per kvadratkilometer har andra utmaningar och villkor än Sundbybergs kommun som har 4 500 invånare per kvadratkilometer. Men Sveriges 290 kommuner har alla samma ansvar för äldreomsorgen i sin kommun. För att bistå kommunerna ger regeringen den nationella tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att utveckla så kallad frekvenstillsyn baserad på kommunernas egenkontroll. IVO ska alltså kontrollera att kommunerna kontinuerligt genomför de kontroller som de är skyldiga att göra.

Alliansen satsar närmare 200 miljoner kronor på förstärkt tillsyn de kommande fyra åren. Anledningen är att tillsynen är inte bara en mycket viktig del för att säkra en värdig äldreomsorg. Den är också helt avgörande för att säkra kvaliteten och för att driva ett aktivt kvalitetsförbättringsarbete. Dessutom är tillsynen en förutsättning för att självbestämmandet ska fungera så bra som möjligt för de äldre. Äldre och deras anhöriga ska veta att de olika alternativen är välfungerande och att det finns kontroll över all verksamhet.

Påståendet att politiker inget gör och att de inte vill se vad som händer inom svensk äldreomsorg stämmer inte på Alliansen. Det är först med denna regering som Sverige har fått öppna jämförelser och nationella brukarundersökningar. I dessa kan vi år från år se hur äldreomsorgen utvecklas, jämföra verksamheter mellan såväl kommuner som enheter och dessutom se hur de äldre själva uppfattar äldreomsorgen. Detta var något som den tidigare socialdemokratiska regeringen med sina rödgröna stödpartier aldrig brydde sig om.

Nämnda undersökningar som OECD håller fram som föredömen för omvärlden att ta efter, visar att äldreomsorgen i Sverige i de allra flesta stycken fungerar mycket bra. Organisationen HelpAge International (där PRO är medlem) rankar Sverige som världens bästa land att åldras i. En uppgift som styrks av EU-kommissionens rankning som visar att Sverige är bäst i EU.

Men även solen har sina fläckar. I Sverige finns det också verksamheter med stora brister. Som äldreminister vill jag att dessa brister kommer upp i ljuset så att de kan hanteras och åtgärdas. Därför har regeringen förstärkt lagstiftningen kring Lex Sarah så att även risk för missförhållanden ska anmälas. Det leder till att risker kan åtgärdas innan det uppstår missförhållanden.

Nu tar vi nästa steg genom att förstärka tillsynen. Missförhållanden ska upptäckas och åtgärdas. Sverige ska fortsätta att vara världens bästa land att åldras i.

Maria Larsson
Barn- och äldreminister (KD)

FAKTA

DEBATTEN: Gång på gång uppmärksammar media missförhållanden i den svenska äldrevården. Men äldreomsorgen i Sverige rankas som den bästa i världen. Dessutom satsar regeringen nära 200 miljoner kronor på utökade kvalitetskontroller, skriver dagens debattör.

DEBATTÖREN: Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister.