ÅSIKT

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Forum Syd: Synen på bistånd bryter mot såväl tradition som folkrätt

1 av 3 | Foto: afp
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har en lång tradition att vara ett land som står för solidaritet, demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige har i många decennier varit en stark röst i världen för utsattas rättigheter, medlat i konflikter och varit en trygg hamn för människor som flyr undan krig och förföljelse.

Riksdagen beslutade om den första biståndspropositionen 1962. Tio år tidigare hade 44 svenska folkrörelseorganisationer gått samman för att bygga upp ett svenskt bistånd. Alla partier, utom SD, står i dag bakom enprocentmålet för biståndet. Denna politik har byggt det svenska folkets identitet av att vara ett solidariskt folk.

I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför.

SD bryter även mot en av de viktigaste grundtankarna för internationell rättighetsbaserad politik: att det är de mest utsatta som skall sättas främst. Dessvärre är det världens fattiga och utsatta som får betala när SD kraftigt skär ner på de svenska åtagandena. Att detta är ett brott mot Sveriges förpliktelser enligt folkrätten, sopas bort som en tolkningsfråga av Sverigedemokraternas ledare.

För Forum Syd och våra 158 medlemsorganisationer är principen om alla människors lika värde okränkbar. Denna grundvärdering tycks inte delas av Sverigedemokraterna.

Hela 55 procent av de 343 miljarder som Sverigedemokraterna visar som nya intäkter i sin budget för den kommande mandatperioden har de tagit från invandring, integration och bistånd.

När SD skär ner biståndet med 37 miljarder kronor under nästa mandatperiod och signalerar att svenskt bistånd främst ska gå till humanitärt krisstöd – och inte till utveckling – vittnar det om en världsfrånvänd politik. Det framgångsrika och långsiktiga arbete som många av de svenska ideella biståndsorganisationerna gör för att bekämpa fattigdom och arbeta för människors rättigheter har ingen plats i Sverigedemokraternas värld.

SD inser att det fortfarande kommer finnas krig såsom i Syrien och norra Irak och att flyktingkatastrofen kommer att fortsätta. Partiet anser dock att de flesta flyktingar bör avvisas och placeras i ”Safe Havens” och sedan återvända till hemländerna när det går. Men i praktiken handlar det inte om några trygga fristäder, snarare om ett slags internationella interneringsläger som isolerar problemen – alltså människor av kött och blod – långt bortom Sveriges gränser.

Internationellt är det välkänt att nya medborgare, förutom de mervärden de bidrar med i sina nya länder, även är en del av en effektiv fattigdomsbekämpning i sina ursprungsländer. Ett efterföljansvärt exempel är de svensksomalier som med kunskap och engagemang i dag medverkar till återuppbyggnad av det sargade Somalia.

I Sverigedemokraternas politik återfinns inte några perspektiv om global utveckling, fattigdomsbekämpning eller de mervärden det långsiktiga demokratbiståndet som Sverige, inte minst genom civila samhällets biståndsorganisationer, bidrar med i världen. Om Sverigedemokraternas politik får ökat inflytande i Sveriges riksdag, riskerar Sverige att bli en mycket svagare röst och aktör för solidaritet och medmänsklighet i världen, vilket i slutändan drabbar de mest utsatta.

Sten Rylander

Annica Sohlström

FAKTA

DEBATTEN: Sverigedemokraterna vill kraftigt minska invandringen till Sverige. I stället för att låta människor på flykt komma hit, vill de hjälpa dem ”på plats”. De vill dock också skära ned på biståndet, skriver dagens debattörer.

DEBATTÖRERNA: Sten Rylander, ordförande Forum Syd. Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd. Forum Syd är en paraplyorganisation för 158 organisationer som arbetar med bistånd.