ÅSIKT

Ulla Andersson (V) sprider osanningar

Slutreplik i debatten om vårdföretag

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ulla Andersson försöker i en replik lugna mig och övriga 43 vård- och omsorgsföretag som i Aftonbladet utryckt vår oro över Vänsterpartiets politik gentemot privat vård och omsorg. Men hennes svar lugnar oss inte, tvärtom. För det första fortsätter Ulla Andersson att sprida felaktiga fakta. Till exempel när det gäller primärvården. Privatavårdcentraler får högre betyg än offentliga på alla parametrar i den nationella patientenkäten och privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten.

Detta gäller även i förorter som Angered och Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö, Ronna i Södertälje och Tensta och andra liknande förorter till Stockholm. Alltså inte bara i områden där hälsan är god, utan även där ohälsan är som störst, som Ulla Andersson felaktigt hävdar.

Det finns otaliga liknande exempel på hur vård- och omsorgsföretag bidrar till välfärden. Trots detta vill Vänsterpartiet tvinga in oss i en driftform som i praktiken kommer omöjliggöra för oss att driva våra verksamheter. Vi är inga giriga kapitalister och vi bedriver våra verksamheter med stor omtanke. Om vi inte får göra vinst som alla andra företag och själva förfoga över denna och därigenom ges möjlighet att betala tillbaka till ägare, banken och bygga en buffert för att kunna expandera och utveckla, kan vi inte verka. Vi vill ha samma villkor för långsiktigt företagande som är självklara i alla andra branscher.

Vi bidrar bevisligen till välfärden men vårdföretagande måste vara långsiktigt, och varje företagare vet att långsiktighet kräver lönsamhet. Detta gäller även inom vård och omsorg.

Lotta Wiström

Sinnligt barnmorskemottagning