ÅSIKT

Politiken som vi gick till val på ligger fast

Kent Persson (M): Dags för S och MP att ta ansvar för Sverige

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kent Persson (M), partisekreterare.

Valrörelsen är nu över och tyvärr nådde Nya Moderaterna och Alliansen inte ända fram. Veckorna innan valet minskade blockskillnaden kraftigt, vilket visar på en väl genomförd valspurt. Vårt parti genomförde även över 1 228 000 väljarsamtal. Samtidigt är vi givetvis inte nöjda med valresultatet. Detta ska vi nu utvärdera noggrant och dra lärdom av. En central del i processen framåt är att vara ett ansvarsfullt oppositionsparti.

Det innebär att vi med full kraft kommer att driva vår politik i opposition. Vi har ett ansvar mot våra väljare att stå upp för den politik vi gick till val på. Alliansen har varit tydliga med att vi står fast vid vårt gemensamma valmanifest som kommer att ligga till grund för den gemensamma budgetmotion som vi kommer att föreslå senare i höst.Det handlar om förslag för att stärka villkoren för entreprenörskap, forskning och utveckling så att jobben kan fortsätta bli fler. Vi vill sänka kostnader och lätta på regelbördan. Vi vill säkra en stabil ekonomisk utveckling genom investeringar som möjliggör för 300 000 nya bostäder till år 2020 och utbyggd kollektivtrafik, väg och järnväg. Tillsammans med våra satsningar på mer kunskap i skolan skulle det leda det till att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler människor får ett jobb att gå till.

Tillsammans med Alliansen har vi alltid stått upp för jobben och ansvar för ekonomin. Ett mycket viktigt arbete som vi nu ska fortsätta under de nya parlamentariska förutsättningarna. I ett läge där Sverige ser ut att få en splittrad vänsterregering med ett svagt regeringsunderlag är det viktigare än någonsin med en stark opposition som prioriterar jobb, tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande.

Det innebär också att vi kommer rösta nej till en jobbförstörande politik. Socialdemokraterna har gått till val på en politik som enligt metoder och modeller, som internationella bedömare som bland annat OECD använder, hotar drygt 80 000 jobb. S förslag försämrar särskilt för unga och utrikesfödda genom att slå mot branscher där många får sitt första jobb. S har också föreslagit en nedmontering av arbetslinjen i ersättningssystemen vilket höjer trösklar för återgång till jobb och riskerar att öka utanförskapet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ser ut att vara de som avser att bilda regering tillsammans, är oeniga om cirka 70 procent av de vallöften man presenterat. Bland annat om viktiga framtidsinvesteringar i infrastruktur då MP kraftigt vill minska byggandet av nya vägar och stoppa Förbifart Stockholm. S och MP motsätter sig också en mängd av de regelförenklingar vi vill se för att öka byggandet och föreslår istället subventioner som inte har fungerat tidigare och som riskerar att leda till högre kostnader. 

Detta är en politik Nya Moderaterna aldrig kan rösta ja till. Det kan heller aldrig vara vårt ansvar att, som opposition, genomföra Socialdemokraternas politik.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, sa under hösten 2013 att ”det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar”. Det är en utgångspunkt vi delar och det är så formerna för politiken ser ut. Socialdemokraterna har också återkommande under mandatperioden, i högt tonläge, kritiserat Alliansen för att vara en svag minoritetsregering. Detta i ett läge när Alliansen hade ett regeringsunderlag på 49,5 procent. Socialdemokraterna och Miljöpartiet samlar i dag ett regeringsunderlag på 38 procent.

Det är nu deras uppdrag att ta ansvar för sin politik. Väljarna har gett Nya Moderaterna ett annat uppdrag, att stå upp för vår politik i opposition.

Vi kommer därför hålla det vi lovade innan valet: att föra en politik för fler jobb och ansvar i ekonomin.   

Kent Persson (M)

FAKTA

DEBATTEN: Nya Moderaterna och Alliansen förlorade regeringsmakten i årets riksdagsval. Nu kommer partiet att göra allt för att vara ett ansvarsfullt oppositionsparti, skriver dagens debattör.

DEBATTÖREN: Kent Persson, partisekreterare Nya Moderaterna.