ÅSIKT

Vi behöver en minister för ungdomar, Löfven

Debattören: 700 000 engagerade unga är redo att hjälpa till om du bara frågar

Foto: Colourbox
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Linnea Ornstein
Felix König, Ordförande LSU.

Sverige har röstat. Förutom det parlamentariska läget, debatterar vi framgångarna för Sverigedemokraterna mest. De tretton procenten går att tolka på olika sätt - men många är vi som enas i vår oro över rasismen i Sverige idag. För att möta detta måste vi nu stärka den demokratiska organiseringen, få den att omfatta fler och att se till att det finns många konstruktiva sätt att påverka samhället.

Många unga människors liv präglas idag av en växande oro över den egna tryggheten; på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och när det gäller den egna ekonomin. Stress, osäkerhet och utsatthet leder också till en hög grad av psykisk ohälsa bland dagens unga.

Den unga generationen röstade inte i samma utsträckning som övriga befolkningen på Sverigedemokraterna. De visade en tro på en politik som vill lösa de problem vi står inför istället för att skylla dem på andra. Den tilltron måste den nya regeringen möta med verklig handling. Det är dags att att prioritera upp den politik som handlar om ungas ställning i Sverige. Det görs bäst med en renodlad ungdomsminister som har som enda uppdrag att lyfta frågor som rör unga och ungas demokratiska organisering.

En minister med mandat, kraft och budget att se till att ungas situation lyfts i samtliga politikområden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i riksdagen redan visat att de i hög grad delar ungdomsrörelsens verklighetsbeskrivning. Genom att utse en renodlad minister kan de öka reformtakten och genomföra de viktigaste förändringarna för att förbättra situationen för dagens unga:

1. Prioritera frågan om unga som står långt ifrån samhället. Arbetslöshet, bostadsbrist och dålig fysisk och psykisk hälsa hänger ofta ihop. Kunskaperna om hur dessa problem kan mötas finns - spridda inom olika myndigheter och på olika platser i Sverige. Kunskapen behöver nu omsättas i verklig handling; samhället måste investera i unga.

2. Vägarna till demokratisk organisering måste bli fler. Ungas organisering ökar kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, minskar frustrationen och ökar makten för unga. Det är en given motvikt till antidemokratiska rörelser. Det statliga stödet till idrottens barn- och ungdomsverksamhet är idag 3,8 gånger högre än stödet till barn- och ungdomsorganisationerna. All fritidsaktivitet är viktig men i en tid av rasistisk och nazistisk mobilisering, krävs handling för stärkt demokratisk organisering bland Sveriges unga.

3. Ambitionerna i ungdomspolitiken måste höjas. Strax före sommaren beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. En politik med bra riktning men som saknar kraft – många av prioriteringarna implementeras aldrig lokalt. Kommunernas arbete för ökad makt hos unga måste stärkas.

Genom att utse en minister med starkt mandat och renodlat ansvar för de ungdomspolitiska frågorna, kan Stefan Löfven visa att han prioriterar arbetet med unga under sin regeringsperiod. Vi står beredda att tillsammans med den nya ungdomsministern lägga engagemang och kraft för att öka ungas makt över sina egna liv – och bidra till ett starkt Sverige där alla är välkomna.

Felix König

Ordförande LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

FAKTA

DEBATTEN: Sverige kommer att få en ny regering efter valet. Dagens debattör efterlyser en särskild ungdomsminister för att komma till rätta med de problem som många unga brottas med.

DEBATTÖREN: Felix König, Ordförande LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. I ungdomsrörelsen samlas omkring 700 000 unga medlemmar inom över 100 organisationer som Röda Korsets Ungdomsförbund, Assyriska Ungdomsförbundet, Scouterna, KFUM, Unga Sportfiskare och Unga Rörelsehindrade.  Det är en stor rörelse, som bedriver verksamhet som stärker ungas självkänsla och makt över sina egna liv - samtidigt som den utvecklar demokratin över hela landet.